Lojo avbryter tills vidare enligt THL:s anvisningar att ge AstraZenecas coronavirusvaccin.

Vaccineringarna med de andra coronavirusvaccinen fortsätter normalt.

Användningen av AstraZenecas coronavirusvaccin avbryts tills vidare
Institutet för hälsa och välfärd meddelade på fredag 19.3.2021 eftermiddag att institutet avbryter att ge AstraZenecas vaccin i Finland och avbrytandet träder i kraft omedelbart.

Lojo avbryter tills vidare enligt THL:s anvisningar att ge AstraZenecas coronavirusvaccin
För nästa vecka 12, hade det beställts tider för vaccinering med AstraZeneca, Lojo stad kontaktar de kunder på måndag 22.3.2021 vars vaccintid avbokas och ändras.

Läget evalueras under nästa vecka och vaccineringarna med AstraZenecas vaccin fortsätter tidigast måndagen den 29.3. THL informerar om evalueringsarbetets resultat genast då det finns mera information att tillgå. Vaccineringarna med de andra coronavirusvaccin fortsätter normalt.

I Lojo har AstraZenecas vaccin getts till personer som hör till riskgrupp 1 och 2.
– Personer i åldern 18-69 år (födda åren 1952-2003) som hör till den första medicinska riskgruppen (AstraZenecas vaccin)
– Personer i åldern 60–69 år (födda åren 1952–61) som hör till den andra medicinska riskgruppen (AstraZenecas vaccin)

Anvisningar till dem som har fått AstraZenecas vaccin
Enligt THL:s meddelande är de symtom som uppdagats mycket sällsynta och för tillfället kan man inte säga om störningarna i blodets koagulation hör ihop med vaccinationen.

De som fått coronavirusvaccinet ombeds följa med starka avvikande symtom, som kan börja först över tre dagar efter vaccinationen. Man bör omedelbart söka sig till vård, om man får hård huvudvärk som hela tiden förvärras eller får blåmärken på huden eller slemhinnorna i högre grad. Lojo stad informerar mer om ärendet nästa vecka.

Ytterligare information:  THL:s meddelande 19.3.2021

Relaterade nyheter:

Share This