Kulturpris 2018

Förslagen ska lämnas in senast 1.10.2018

Lojobor samt lokala föreningar och samfund ombeds ge förslag till mottagare av det finskspråkiga Lohjan kulttuuripalkinto antingen per brev eller via e-post senast 1.10.2018 kl. 15.00.
Sektionen för stadsinnehåll vid nämnden för attraktionskraft i Lojo stad delar årligen ut två konstpriser: Lohjan kulttuuripalkinto och det svenskspråkiga Lojonejdens kulturpris. Kulturprisernas värde är 1.500 respektive 600 euro.
Priserna delas i första hand ut till en konstnär eller en meriterad amatör som bor och/eller är verksam i Lojo eller en annan person som på ett allsidigt sätt gör/har gjort staden känd inom kulturbranschen.
Förslag till mottagare av Lojonejdens kulturpris framställs av en särskild svenskspråkig kommitté.
Sektionen för stadsinnehåll fattar beslut om pristagarna utgående från inlämnade förslag. Priset Lohjan kulttuuripalkinto överräcks i samband med självständighetsfesten i Lojo.

Förslagen ska lämnas in med beteckningen Kulturpris 2018, senast 1.10.2018 kl. 15.00 till adressen:
Kulturproducent Kalle Ryökäs, PB 71, 08101 Lojo eller
via e-post: kalle.ryokas@lohja.fi

Relaterade nyheter:

Share This