Kom med och fira den internationella handikappdagen 3.12

International Day of People with Disability

Internationella dagen för handikappade är instiftad av Förenta nationerna

Internationella handikappdagen firas tisdagen den 3.12.2019 kl 12:45-14:45 Routiomäen yhtenäiskoulun Jalavan klassers festsal, Havumetsäntie 4, Routio, 08350 Lojo. Arrangörer Lohjan Vammaisneuvosto och Jalavan koulu.
Anmäl dig senast 25.11.2019 genom nedanstående link (på finska), så vi kan ordna med  kaffeservering:
https://link.webropolsurveys.com/S/C1BCB27598D7B2E9


Program:

kl. 12:45  Inledning Lohjan Vammaisneuvosto ordförande Kirsi Ihalainen
kl. 12:50  Festtalare: Lojo stadsdirektör Mika Sivula
kl. 13:10  Musik – Jalavan koulun elever
kl. 13:45  Utdelning av hinderlöshets främjande diplom
kl. 13:55  Kaffeservering och samvaro
kl. 14:45  Avslutning


Internationella handikappdagen firas den 3.12.2019

FN:s allmänna möte godkände de handikappades rättigheter 2006. I avtalet ökades de handikappades rättigheter, såsom rörelsefrihet, skolning, arbete och rättigheter till ett meningsfullt liv. Världens över en miljard handikappade bildar en av de mest diskriminerade grupper. Handikappade personers liv och utveckling försvårar en stor mängd fysiska, rättsliga och sociala hinder.
Allmänna avtal beordrar medlemsstaterna att garantera även åt handikappade alla de rättigheter som i tidigare människorättsavtal fastslagits att tillhöra alla människor. Centralaste tanken i fördraget är att förhindra diskriminering och jämnlikhet garanteras på livets alla områden.

I vart fjärde hushåll i världen bor en handikappad, vilket betyder det att 2 miljarder människor dagligen som har att göra med handikappade. I utvecklingsländerna är 80-90 % av de handikappade arbetslösa. I industriländerna är motsvarande tal 50-70 %.
Vanligtvis är handikappet definierat med hjälp av medicinskt utlåtande, avvikande från det så kallade normala. Nuförtiden granskas handikapp allt mera från den sociala synvinkeln. Enligt det bestämmer samhället vad vi anser vara handikapp.

https://www.facebook.com/events/573785736496538/

Relaterade nyheter:

Share This