Kom ihåg att sköta om avloppsvattensystemet och hushållsvattenbrunnen även på vintern

Under denna vinter är det också skäl att kolla hushållsvattenbrunnen, eftersom vattnet kan ta slut.

Alla olika avloppsvattensystem kräver service. De traditionella avloppsvattensystemen, såsom sedimentationsbrunnar, täcks ofta av snö. Man bör dock inte glömma dem helt under vintern. Lockens skick och täthet samt ansamlingen av slam i brunnarna är bra att kolla även under den kalla årstiden.

När det gäller markbehandling bör man komma ihåg, att på området ovanpå bädden bör man inte ploga bort snön eller köra med fordon, eftersom konstruktionerna kan skadas. När det gäller bäddarna är det också viktigt, att ventilationsrören når över snön, så att de biologiska processerna i avloppsvattenreningen får syre. Minireningsverkens funktion bör kollas året om. Saker som bör kollas är bl.a. elapparaturen och pumparna, fällningskemikaliernas mängd samt utsläppsplatsens öppenhet/funktion. Kvaliteten på aktivslammet och slammängden kan man själv kontrollera genom ett fällningstest, som man rekommenderar att man gör en gång i månaden. En beskrivning av fällningstestet hittas här (https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/fastighetsagarens-uppgifter/underhall-och-service/avloppssystemets-bruks-och-underhallsanvisningar/minireningsverk/sedimenteringstest-for-aktivt-slam/). På avloppsvattenguide-sidorna (https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/fastighetsagarens-uppgifter/underhall-och-service/) finns också bruks- och skötselråd för de mest vanliga avloppsvattensystemen.

Den som bor i glesbygden bör inte heller glömma, att kontrollera sin hushållsvattenbrunn på vintern. Grundvattennivåerna är lägre än normalt speciellt i sydvästra, västra och mellersta Finland, berättar Finlands miljöcentral (SYKE) i sitt meddelande. I Västra Nyland är läget som sämst i kustområdena. I enskilda brunnar kan vattnet i värsta fall ta slut innan våren. För att man inte skall hamna i den situationen, är det bra om man följer med vattenmängden så att man i tid kan börja minska på vattenanvändningen.

Västra Nylands vatten och miljö rf:s LINKKI-projekt har sedan år 2009 gett objektiv avloppsvattenrådgivning i västra Nyland. I projektet deltar områdets samtliga 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Förutom av kommunerna, finansieras projektet av Nylands NTM-central. Inom projektet har man gjort över 7 500 fastighetsvisa rådgivningsbesök under 10 fältsäsonger. Projektet firar denna tioåriga epok i form av ett jubileumsseminarium. Seminariet hålls i Kyrkslätt onsdagen den 27.3.2019 kl. 9–14 och seminariet är öppet för alla, som är intresserade av glesbygdens avloppsvatten. Tilläggsuppgifter om evenemanget och programmet presenteras vid en senare tidpunkt.

Avloppsvattenguide (https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/ingangssida/)

SYKE brunnvattenmeddelandet (http://www.syke.fi/sv-FI/Aktuellt/Pressmeddelanden/Grundvattennivaerna_laga_i_Sydvastra_Vas(48605)

LINKKI-projektet (http://www.hajavesi.fi/se/huvudsidan)

Relaterade nyheter:

Share This