Kollektivtrafikmeddelande 23.3.2020

sininen valotunneli

I Matkahuoltos tidtabellstjänst hittar du aktuella tidtabeller

På grund av den rådande undantagssituationen har man dragit ner den reguljära trafiken jämfört med den normala situationen. Tidtabellerna kan ändras snabbt om bestämmelserna om rätten att röra sig blir strängare och antalet resenärer minskar.

Matkahuoltos tidtabellstjänst upprätthåller de aktuella tidtabellerna utifrån den information trafikföretagen ger.  Den bästa aktuella informationen finns dock alltid på trafikföretagens egna webbplatser.

Pohjolan Liikenne kör med glesare turer i Västra Nyland fr.o.m. 23.3.2020.
 Vainion Liikenne avbryter en del av sina turer på grund av den undantagssituation coronaviruset har förorsakat.
 Amper inhiberar all linjetrafik till och med 13.4.2020.
M.Tervo kommer att dra ner trafiken fr.o.m. 23.3.2020.

Relaterade nyheter:

Share This