Jourhjälpen 116117 är överbelastad

Jourhjälpen är överbelastad med telefonrådgivning om coronaviruset och situationen är allvarlig.

Jourhjälpen 116117 är överbelastad

Jourhjälpen är överbelastad med telefonrådgivning om coronaviruset och situationen är allvarlig. Det höga antalet telefonsamtal om coronarådgivning äventyrar tillgängligheten till tjänster för patienter i akut behov av hjälp och/eller handledning.

Ring jourhjälpen 116117 när du inte klarar dig hemma med symtom på coronavirussjukdom. På jourhjälpen bedömer vi behovet av vård utifrån dina symtom och ditt tillstånd och hänvisar dig till lämplig vård i tid.

Jourhjälpen betjänar inte i följande frågor som gäller corona:

• tidsbokning för coronatest
• förfrågningar om resultat från coronavirustest
• sjukintyg eller karantänbeslut
• tidsbokning för vaccination
• förfrågningar om covidintyg

– HUS Jourhjälpen –

Relaterade nyheter:

Share This