Informationsmöten om Lojo stads karttjänst på internet och responssystem

Välkommen till ett informationsmöte tisdag 12.11 kl. 17.30 -19.00

Lojo stads fastighets- och kartverksservice ordnar informationsmöten om stadens karttjänst på internet (https://karttapalvelu.lohja.fi/) och responssystem.
Välkommen till ett informationsmöte tisdag 12.11 kl. 17.30 -19.00 (mötesrummet Riihi).

På mötena presenteras material som finns på karttjänsten och dess funktioner samt ges en översikt över var och hur man ka ge respons på Lojo stads tjänster och verksamhet.
Informationsmöte ordnas på Lojo stadshus Monkola: tisdag 12.11 kl. 17.30-19.00 (mötesrummet Riihi).

Mötena leds av GIS-planerare Marjo Ojala.

Välkommen!

Share This