I Västra Nylands välfärdsområde har överföringen av serviceproduktionen från kommunerna till välfärdsområdet vid årsskiftet 2022–2023 i huvudsak löpt bra.

LUVN nyhetsbrev 1/2023 riktar sig till invånarna, våra intressentgrupper och alla intresserade:
https://nyhetsbrev.luvn.fi/a/s/72812265-d11d37441323cd79fc69a5ebb616af76/1431333

Relaterade nyheter:

Share This