I Lojo erbjuds Modernas vaccin tills vidare inte pojkar och män under 30 år

I enlighet med THL:s rekommendation har Lojo avbrutit vaccinationen av pojkar och män under 30 år med Moderna 7.10.2021. Pågående vaccinationsserier i denna grupp slutförs med BionTechPfizers Comirnat -vaccin. Att ta en andra dos är fortfarande mycket viktigt för att skyddet mot en allvarlig sjukdom ska bli så starkt och långvarigt som möjligt.

Enligt en nordisk uppföljningsstudie har det visat sig att män under 30 år som fått Modernas Spikevax-vaccin har en något ökad risk för hjärtmuskelinflammation. Risken för hjärtmuskelinflammation är dock mycket låg och de flesta inflammationerna är lindriga och övergående. Risken för hjärtmuskelinflammation efter vaccination ökar inte signifikant hos kvinnor och män över 30 år, så de kan fortsätta vaccinera sig normalt med båda vaccinerna. Hjärtmuskelinflammation förekommer frekvent till följd av olika infektioner även hos icke -vaccinerade personer.

En inflammation i hjärtmuskeln läker vanligen av sig själv, men om symtom uppträder finns det skäl att utan dröjsmål söka sig till hälso- och sjukvården där en eventuell inflammation eller annan orsak till symtomen kan konstateras och symtomen behandlas. Det vanligaste symtomet på hjärtmuskelinflammation är bröstsmärta, vanligtvis när patienten ligger på vänster sida eller sitter i en framåtböjd ställning. Allvarliga symtom är andnöd, olika rytmstörningar och ibland hjärtsvikt.

Risken för hjärtmuskelinflammation är förhöjd i cirka två veckor efter en boostervaccination med Moderna. Därför rekommenderas att män och pojkar under 30 år som får vaccinet undviker tung fysisk aktivitet i två veckor efter boostervaccinationen.

Relaterade nyheter:

Share This