Hjälp en ung Lojobo person till en drömkarriär!

Många unga i Lojo utexamineras till ett yrke utan arbetserfarenhet eller utan att de har ett yrkesområde som skulle intressera.
Du som är arbetsgivare i Lojo, du kan hjälpa till – kom med i kampanjen!

Du har som arbetsgivare i Lojo nu ett ypperligt tillfälle att anställa en ung medarbetare (16-29 år) som tar med sig en stor del av sin lön. Anställningen kan stödjas med lönesubvention. För att få en klarare bild av sitt karriär- och yrkesval kan en ung person fråga om en möjlighet till arbetsprövning via arbets- och näringsbyrån.

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja lönesubvention för anställning av en ung person (prövningsbaserad). Lönesubventionen varierar beroende på arbetslöshetens längd och kan vara högst 50 % av lönebeloppet.

Många unga i Lojo utexamineras till ett yrke utan arbetserfarenhet eller utan att de har ett yrkesområde som skulle intressera. Du som är arbetsgivare i Lojo, du kan hjälpa till – kom med i kampanjen!

Märket NUORI TÖISSÄ är designat av en ung Lojobo som gör grafisk design för Lojo stad med hjälp av lönesubvention. Vi vill erbjuda märket NUORI TYÖSSÄ även för ditt företags webbplats Du får märket när du erbjuder den unge en plats för arbetsprövning , ett anställningsförhållande på minst två månader eller erbjuder den unge sommarjobb med hjälp av Lojo stads sommarsedel.

Att anställa unga är hela stadens gemensamma sak!

Ta kontakt:
sysselsättningsexpert Seija Soininen, Lojo stad, seija.soininen@lohja.fi, tfn 044 369 4327 eller
karriärvägledare Katri Tamminen, Ohjaamo Lohja, katri.tamminen@lohja.fi, tfn 050 313 7222

#UngLojo #Ohjaamo #nuoritöissä

Relaterade nyheter:

Share This