Gemensam marknadsföringsvideo för kommuner i Västra Nyland

Hiidensalmi ilmakuva

Lojo, Vichtis och Sjundeå går in för en gemensam marknadsföring

Representanter för Lojo, Sjundeå och Vichtis bollade med och testade idéer på varandra och resultatet blev en gemensam marknadsföringsvideo för Västra Nyland, den första i sitt slag.
Här är en länk till videon :

De utmaningar som de tre kommunerna står inför när det gäller kommunal marknadsföring och målgrupper är i stort sett lika. Men regionerna är av olika storlek och varje region har sina egna styrkor som attraktionsfaktorer.
– Det bra samarbete som kommunerna haft tidigare ledde till att man tog en titt på om samarbetet kunde utvidgas till andra sektorer.  Marknadsföring av tomter var ett självklart tema  säger Tapio Ruutiainen, Lojo stads stadstutvecklingsdirektör.
Representanter för Lojo, Sjundeå och Vichtis träffades för första gången i slutet av 2018 för att diskutera gemensamma utmaningar och mål.

– Regionerna är tillsammans mer än summan av sina delar. Vi började arbeta tillsammans utan ett formellt projekt, eftersom vi genast kunde se att samarbetet kan ge synergifördelar, berättar Vichtis livskraftsdirektör  Petra Ståhl.
Efter konkurrensutsättningen valdes Profilm Oy till att genomföra reklamvideon. Hobbymöjligheter, smidig vardag, natur och kommunernas fantastiska läge får en framträdande plats i videon.

– Materialet är starkt visuellt och har fokus på marknadsföring av tomter. Videon fungerar dessutom som inspiration för att besöka regionen, säger Hanna Jokitöyrä som brandutvecklare för Vichtis kommun.
Vid arbetsgruppens möten kläckte man idéer till slagord baserade på styrkor, till exempel ”överraskande nära i väst”.
-Det du inte kan hitta i våra tre kommuners region, behöver du inte i en bra vardag. Västra Nyland erbjuder ett utmärkt läge för människor som söker ett nytt hem, försäkrar Kalle Stenbäck, Sjundeås livskraftschef.
Man har redan börjat visa videon i Omnibussar och kampanjen beräknas pågå i hela landet i ett års tid.  Videon kommer också att visas vid olika evenemang i alla tre kommuner.

Kontaktpersoner:
Tapio Ruutiainen, stadsutvecklingsdirektör, Lojo stad, tapio.ruutiainen@lohja.fi, 044 374 3793
Kalle Stenbäck, livskraftschef, Sjundeå kommun, kalle.stenback@siuntio.fi, 044 386 1100
Petra Ståhl, livskraftsdirektör, Vichtis kommun, petra.stahl@vihti.fi, +358 50 576 6256

Relaterade nyheter:

Share This