Framläggning av detaljplan L50 Paloniemi I

Huvudsyftet med detaljplanen är att bl.a. utveckla området enligt den gällande planeringsreserveringen för verksamhet på semester-, turist- och välfärdscentrum året om.

Planförslaget är framlagt enligt 65 § i markanvändnings och bygglagen och 27 § i markanvändnings- och byggförordningen 17.12-21.12.2018 och 7.1-1.2.2019 på kundservicecentret i stadshuset Monkola under ämbetsverkets öppettider, på adressen Karstuvägen 4, Lojo och på stadens webbplats www.lohja.fi/planläggning. Anmärkningarna mot förslaget ska skickas under den tid handlingarna är fram-lagda till adressen Lojo stad, stadsutvecklingen, planläggningen, PB 71, 08101 Lojo eller
kaavapalaute@lohja.fi

Man kan ta del av planförslaget vid ett möte 22.1.2019 i Järnefeltsalen på Lojo huvudbibliotek kl. 17.30-19.00.

Mer information: planläggningsarkitekt Iiris Koivula, tfn 0500 954923, iiris.koivula@lohja.fi.

Relaterade nyheter:

Share This