Försöksprojekt med personlig budget för personer med funktionsnedsättning

Projektet i Västra Nyland avser de tjänster som stöder rörligheten, dvs. i huvudsak färdtjänsten inom handikappservicen.

Försöksprojektet för personlig budgetering (HB-projektet) har inletts i Västra Nyland i november 2020. Pilotprojekten för klienterna ska inledas i mars 2021. I försöksprojektet för service som stöder rörligheten medverkar Esbo samt Lojo, Kyrkslätt, Grankulla och grundtrygghetssamkommunen Karviainen som delgenomförare.

Syftet med projektet är att skapa nya, klientorienterade och kostnadseffektiva tjänster, dvs. genom att tillsammans med klienterna skapa pilotprojekt för nya servicemodeller, en så kallad euro- eller kilometerbudget samt användning av leasingbilar för de klienter inom handikappservicen som använder mycket färdtjänst, t.ex. klienter som arbetar eller studerar.

För projektet har beviljats stadsbidrag för tiden 1.9.2020-31.12.2021.

HB-projektet bygger på statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Under projektet med personlig budget arbetar man både på regional och på nationell nivå. De regionala projekten är olika och projektet i Västra Nyland avser de tjänster som stöder rörligheten, dvs. i huvudsak färdtjänsten inom handikappservicen.

I försöksprojektet vill man stärka självbestämmanderätten, delaktigheten och valmöjligheterna för en person med funktionsnedsättning i processen för planering och genomförande av tjänsterna så att hjälp och stöd finns tillgängligt på ett flexibelt sätt i olika situationer och efter individuella behov. I samband med försöket utvärderar man också behovet av ändringar i lagstiftningen. THL:s HB-projektbyrå deltar i att genomföra nationella möten och stöder det regionala arbetet.

Mer information:

HB-projektet Västra Nyland Lojo stads handikappservice
Elisabeth SalmenkariTiina Taipalus
projektansvarigsocialhandledare
tfn 043 827 3168tfn 044 369 3641
elisabeth.salmenkari@espoo.fitiina.taipalus@lohja.fi
Esbo stad/FunktionshinderserviceLojo stad/Handikappservice

Relaterade nyheter:

Share This