Exponering i kollektivtrafiken utreds i Lojo

Lojo stads team för smittsamma sjukdomar har under fredagen 6.11.2020 utrett en eventuell exponering i kollektivtrafiken mellan Sammatti och Lojo.

Teamet för smittsamma sjukdomar har varit i kontakt med som saken gäller och de har fått anvisningar om vad ska göra.

Symtom på coronavirussmitta är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet. Vi påminner dessutom om att man inte ska ta sig utanför hemmet, till skolan, arbetet eller till hobbyerna om man har symtom. För att förhindra smittspridning ska man iaktta god hand- och hosthygien och hålla säkerhetsavstånd och om det inte går att hålla säkerhetsavstånd ska man använda munskydd.

Om du misstänker att du har blivit smittad, kontakta hälso- och sjukvården, under tjänstetid din egen hälsostation 044 369 2901 och övriga tider jourhjälpen, tfn 116117. Dessutom kan du göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi.   Det är viktigt att alla misstankar om coronavirus undersöks genom laboratorietest. Om du konstateras ha en coronavirusinfektion, ärr det viktigt att utreda var du har smittats och vilka andra personer som eventuellt har smittats av dig. Smittspårning görs för att identifiera smittkedjor och förhindra spridning av epidemin.

Vi rekommenderar att man använder munskydd i kollektivtrafiken och i andra situationer där man inte med säkerhet kan hålla tillräckligt säkerhetsavstånd till andra. Korrekt användning av munskydd minskar avsevärt antalet exponeringar och kan innebära att man inte blir satt i karantän även om man blivit utsatt för coronaviruset.

Relaterade nyheter:

Share This