Exponering för coronaviruset på ett antal bussturer i kollektivtrafiken 1-2.10.2020 i Lojo

Lojo stad nyheter_Coronavirus

Personer som blivit exponerade i närkontakt har nåtts och förordnats i karantän. De som reste med bussturerna vid de här tidpunkterna ska observera sitt hälsotillstånd mycket noga under de följande två veckorna efter en eventuell exponering.

En person som reste mellan Lojo busstation och Virkby på följande turer

Tor 1.10 Vainion liikenne, Virkby– Lojo busstation, avgång från Virkby kl. 7.20
Tor 1.10 Pohjolan liikenne, Lojo busstation – Virkby, avgång från Lojo kl. 15.00
Fre 2.10 Amper, Lojo busstation – Virkby, avgång från Lojo kl. 14.10

konstaterades senare  vara coronasmittad.  Personer som blivit exponerade i närkontakt har nåtts och förordnats i karantän, men även andra personer som åkte på de ovan nämnda bussturerna kan ha blivit exponerade för coronavirussmitta.

De som reste med bussturerna vid de här tidpunkterna ska observera sitt hälsotillstånd mycket noga under de följande två veckorna efter en eventuell exponering.  Vid symtom ska Lojobor omedelbart kontakta direkt Centrums hälsostation per telefon 044 3692901. Numret har en återuppringning.

Invånare från andra kommuner ska kontakta hälso- och sjukvården i det egna bostadsområdet om de utvecklar symtom på coronavirus. Även personer som endast uppvisar lindriga symtom ska omedelbart söka sig till ett coronavirustest. Efter testet ska man stanna hemma och vänta på resultatet och undvika nära kontakter speciellt till äldre människor och personer som hör till riskgrupper.

Symtom på coronavirussmitta är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet.

Vi rekommenderar också att man laddar ner appen Coronablinkern på telefonen och använder munskydd i situationer där man inte kan hålla tillräckliga säkerhetsavstånd till andra. Coronablinkern kan laddas ner på adressen koronavilkku.fi/sv/.

Share This