Exponering för coronavirus i Lojo vid Ojaniitun päiväkoti och Daghemmet Laban

Både Ojaniitun päiväkoti och Daghemmet Laban kommer att vara stängda i början av veckan. Barnens vårdnadshavare har informerats om saken.

Vid Ojaniitun päiväkoti och Daghemmet Laban som är beläget i samma fastighet har åtminstone en del av personalen och barnen blivit utsatta för coronaviruset.  En person som konstaterats vara coronapositiv har varit i daghemmet under den tid det har varit möjligt föra smittan vidare. Identifieringen av de exponerade personerna har börjat, men på grund av det stora antalet exponerade personer kommer antalet exponerade personer att specificeras först under måndagen. Eleverna eller personalen i Ojaniitun koulu anses inte ha blivit utsatta, dvs. situationen påverkar inte verksamheten i skolan.

Både Ojaniitun päiväkoti och Daghemmet Laban kommer att vara stängda i början av veckan. Barnens vårdnadshavare har informerats om saken.  När de utsatta personerna inom personalen samt barnen har identifierats ska de placeras i hemkarantän av  läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar i Lojo. Enheten för smittsamma sjukdomar i Lojo stad kontaktar de utsatta personerna under måndagen.

Smittkedjorna kommer att spåras noggrant för att förebygga nya fall av smitta så effektivt som möjligt. Under karantänen ska man iaktta god hand- och hosthygien. Nära kontakter ska också undvikas. Dessutom ska alla de personer som blivit exponerade vara extra observanta på tecken på infektion.  Symtom på coronavirussmitta är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet.

Vi påminner dessutom om att man inte ska ta sig utanför hemmet, till skolan, arbetet eller till hobbyerna om man har symtom. Om man får symtom ska man söka sig till coronatest. Vi rekommenderar fortsättningsvis att man ska undvika nära  kontakter och avstå från att ordna privata tillställningar. För att förhindra smittspridning ska man iaktta god hand- och hosthygien och hålla säkra avstånd och om det inte går att hålla säkra avstånd ska man använda munskydd. Om du misstänker att du har blivit smittad, kontakta hälso- och sjukvården, under tjänstetid din egen hälsostation 044 369 2901 och övriga tider jourhjälpen, tfn 116117. Dessutom kan du göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi. Det är viktigt att alla misstankar om coronavirus undersöks genom laboratorietest. Om du konstateras ha en coronavirusinfektion, ärr det viktigt att utreda var du har smittats och vilka andra personer som eventuellt har smittats av dig. Smittspårning görs för att identifiera smittkedjor och förhindra spridning av epidemin.

Under den senaste veckan har redan 10 nya fall av corona konstaterats i Lojo så det är särskilt viktigt att följa de gällande rekommendationerna och restriktionerna.  Information om effekterna av regionförvaltningsverkets beslut och Lojo stads restriktioner och rekommendationer på stadens verksamhet finns på https://www.lohja.fi/sosiaal-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/suositukset-ja-juht/

Relaterade nyheter:

Share This