Exponering för coronavirus i Lojo på byggplatsen för Laurentiushuset

Det är dock möjligt att fortsätta arbeten på byggplatsen med hjälp av personer som inte har blivit utsatta. Enligt den information vi har nu kommer karantänbeslutet dock inte att påverka den planerade undervisningsstarten hösten 2021.

På byggarbetsplatsen för Laurentiushuset har en del av byggplatsens personal blivit utsatt för coronaviruset. Personer som konstaterats vara coronapositiva har vistats på byggplatsen under den tid de har kunnat föra smittan vidare. Enheten för smittsamma sjukdomar i Lojo utreder för närvarande smittspridningen. Hela personalen på byggplatsen har testats i dag på förmiddagen. Som en försiktighetsåtgärd för att förebygga fortsatt spridning har läkaren med ansvar för smittsamma sjukdomar satt nästan 60 personer i karantän. I detta skede finns det ingen mer detaljerad information om smittornas ursprung. På grund av det stora antalet utsatta personer avbryts arbetet på byggarbetsplatsen i fråga om dem som arbetade under exponeringstiden och sattes i karantän. Det är dock möjligt att fortsätta arbeten på byggplatsen med hjälp av personer som inte har blivit utsatta. Enligt den information vi har nu kommer karantänbeslutet dock inte att påverka den planerade undervisningsstarten hösten 2021.

”Att bekämpa coronaviruset på våra byggarbetsplatser är en mycket viktig fråga för oss och en del av arbetssäkerheten. I enlighet med vår praxis utarbetar vi för varje byggarbetsplats en säkerhetsplan angående corona, vars ”röda tråd” är att undvika nära kontakter. En sådan plan har också tagits fram för byggplatsen för Laurentiushuset  så det är mycket beklagligt att smittan trots det har spridit sig. Att undvika nära kontakter innebär utöver god hygien bland annat att man kommer till arbetet och ordnar måltiderna i skift och man har också delat upp lokalerna och de arbetande grupperna i mindre enheter så att antalet personer i samma lokal skulle vara så litet som möjligt åt gången.  Dessutom betonar vi ständigt att man inte under inga omständigheter får komma till arbetet när man är sjuk, säger regionchefen Jussi Sainomaa från  Skanska.

Smittkedjorna kommer att spåras noggrant för att förebygga nya fall av smitta så effektivt som möjligt.

Under karantänen ska man iaktta god hand- och hosthygien. Nära kontakter ska också undvikas. Dessutom ska alla de personer som blivit exponerade vara extra observanta på tecken på infektion.  Symtom på coronavirussmitta är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet.

Vi påminner dessutom om att man inte ska ta sig utanför hemmet, till skolan, arbetet eller till hobbyerna om man har symtom. Om man får symtom ska man söka sig till coronatest. För att förhindra smittspridning ska man iaktta god hand- och hosthygien och hålla säkra avstånd och om det inte går att hålla säkra avstånd ska man använda munskydd.

Om du misstänker att du har blivit smittad, kontakta hälso- och sjukvården, under tjänstetid din egen hälsostation 044 369 2901 och övriga tider jourhjälpen, tfn 116117. Dessutom kan du göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi. Det är viktigt att alla misstankar om coronavirus undersöks genom laboratorietest. Om du konstateras ha en coronavirusinfektion, ärr det viktigt att utreda var du har smittats och vilka andra personer som eventuellt har smittats av dig. Smittspårning görs för att identifiera smittkedjor och förhindra spridning av epidemin.

Mer information:
Lojo stad, tf välfärdsdirektör, pandemichef Tuula Suominen, tfn 044 374 1291,  tuula.m.suominen@lohja.fi
Skanska Oy, kommunikationschef Liisa Salmela, tfn 050 374 3070, liisa.salmela@skanska.fi

Relaterade nyheter:

Share This