Eventuella fall av exponering för coronavirus i Neidonkeidas och i Järnfeltsalen i Lojo huvudbibliotek

I informationsmötet för projektet Stenrundan i Järnefeltsalen i Lojo huvudbibliotek 21.10.2021 fr.o.m. kl. 18.00 har under smittsamhetstiden deltagit en person som senare visade sig vara coronapositiv. Dessutom har en person besökt Rekreationsbadet Neidonkeidas i Lojo fredag 22.10.2021 kl. 14.30-16.30 under smittsamhetstiden och personen konstaterades senare vara coronapositiv. Personen har tillbringat tid i flera bassänger i simhallen samt i damernas tvätt- och omklädningsutrymmen.

Personer som varit på plats samtidigt kan ha utsatts för coronaviruset. Vi rekommenderar att man är extra observant på tecken på infektion och att man söker sig till ett coronatest med låg tröskel. Symtom på coronavirussmitta är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet.

Det är särskilt viktigt att komma ihåg att man inte ska ta sig utanför hemmet, till skolan, arbetet eller till hobbyerna om man har symtom. För att förhindra smittspridning ska man iaktta god hand- och hosthygien och hålla säkra avstånd. Om det inte är möjligt att hålla säkra avstånd rekommenderar vi fortfarande användning av munskydd, särskilt i offentliga lokaler där det finns många människor samlade.

Om du misstänker att du har blivit smittad, boka tid för koronavirusprovtagning på www.koronabotti.hus.fi . Det är viktigt att alla misstankar om coronavirus undersöks genom laboratorietest. Vid behov ska du kontakt coronarådgivningen i din egen kommun. Om det konstateras att du har en coronavirusinfektion, är det viktigt att utreda var du har smittats och vilka andra personer som eventuellt har smittats av dig. Smittspårning görs för att identifiera smittkedjor och förhindra spridning av epidemin.

Järnefeltsalen i Lojo huvudbibliotek och Neidonkeidas är normalt öppna och man har genomfört adekvat desinfektion och vidtagit andra åtgärder för att säkerställa hälsosäkerheten.

Relaterade nyheter:

Share This