Eventuella fall av exponering för coronavirus i Neidonkeidas i Lojo

Vi rekommenderar att man är extra observant på tecken på infektion och att man söker sig till ett coronatest med låg tröskel.

En person som konstaterats vara coronapositiv har besökt Rekreationsbadet Neidonkeidas i Lojo under smittsamhetstiden onsdag 18.8.2021 kl. 18 – 20.20 . Personen har tillbringat tid i flera bassänger i simhallen samt i herrarnas omklädningsrum.

Personer som varit på plats samtidigt kan ha utsatts för coronaviruset. Vi rekommenderar att man är extra observant på tecken på infektion och att man söker sig till ett coronatest med låg tröskel. Symtom på coronavirussmitta är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet. För att förhindra smittspridning ska man iaktta god hand- och hosthygien och hålla säkra avstånd och om det inte går att hålla säkra avstånd ska man använda munskydd.

Vi påminner dessutom om att man inte ska ta sig utanför hemmet, till skolan, arbetet eller till hobbyerna om man har symtom.

Om du misstänker att du har blivit smittad, boka tid för koronavirusprovtagning på www.koronabotti.hus.fi .Det är viktigt att alla misstankar om coronavirus undersöks genom laboratorietest. Vid behov ska du kontakt coronarådivningen i din egen kommun. Om det konstateras att du har en coronavirusinfektion, är det viktigt att utreda var du har smittats och vilka andra personer som eventuellt har smittats av dig. Smittspårning görs för att identifiera smittkedjor och förhindra spridning av epidemin.

Neidonkeidas är normalt öppet och personalen har vidtagit adekvata desfinfektionsåtgärder och andra åtgärder för att säkerställa hälsosäkerheten.

Relaterade nyheter:

Share This