Eventuella exponeringar för coronavirus i Lojo i Länsi-Uudenmaan musiikkiopistos lokaler i Laurentius-huset

I Lojo i Länsi-Uudenmaan musiikkiopistos lokaler i Laurentius-huset har tisdag 7.12.2021 kl. 17.45 – 18.15 under smittamhetstiden vistats en person som senare visade sig vara coronapositiv. Personen har tillbringat tid i musikinstitutets korridor.

Personer som varit på plats samtidigt kan ha utsatts för coronaviruset. Vi rekommenderar att man är extra observant på tecken på infektion och att man söker sig till ett coronatest med låg tröskel. Symtom på coronavirussmitta är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet.

Det är särskilt viktigt att komma ihåg att man inte ska ta sig utanför hemmet, till skolan, arbetet eller till hobbyerna om man har symtom. För att förhindra smittspridning ska man iaktta god hand- och hosthygien och hålla säkra avstånd. Om det inte är möjligt att hålla säkra avstånd rekommenderar vi fortfarande användning av munskydd, särskilt i offentliga lokaler där det finns många människor samlade.

Om du misstänker att du har blivit smittad, boka tid för koronavirusprovtagning på www.koronabotti.hus.fi Det är viktigt att alla misstankar om coronavirus undersöks genom laboratorietest. Vid behov ska du kontakt coronarådgivningen i din egen kommun. Om det konstateras att du har en coronavirusinfektion, är det viktigt att utreda var du har smittats och vilka andra personer som eventuellt har smittats av dig. Smittspårning görs för att identifiera smittkedjor och förhindra spridning av epidemin.

Musikinstitutet fortsätter sin verksamhet normalt och har vidtagit åtgärder för att säkerställa hälsosäkerheten.

Relaterade nyheter:

Share This