Enligt en undersökning som genomfördes av Innolink har Lojo en god kraft att hålla kvar företag

Regionstaden Lojo är ett starkt företagarvänligt kluster för tjänster och ärendeuträttning i sitt eget ekonomiska område

Lojo stad  gav Innolink 2019 i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga vilka synpunkter och erfarenheter företag som är verksamma i Lojo har när gäller Lojo stads kraft att  hålla kvar företag samt en utredning hur engagerade företag är att bedriva verksamhet i området. Undersökningen genomfördes i form av en e-postundersökning och telefonintervjuer i juni-juli 2019. Målgruppen bestod av företag i Lojoregionen (företag med mer än en person). Undersökningsresultaten är baserade på 117 svar.

”Som kommun är man nöjd med Lojo ur företagarens synvinkel men det  finns alltid utrymme för förbättringar och vi har för avsikt att satsa på åtgärder som gör vår kommun attraktivare och företagarvänligare för nya och befintliga företag. Den dynamik som skapas av konkurrens mellan städer eller regioner kräver en utvärdering av den egna positionen i respektive område och dess utveckling.  Kraften att attrahera och hålla kvar företag samt  konkurrenskraften understryker betydelsen av renomméhantering och  platsmarknadsföring.”
– Tapani Tapiola, chef för företagsservice, Lojo stad –

Läs mer om undersökningen (på finska) via länken, på bilden årsjämförelsen för affärsverksamheten  (2017/2019):

Relaterade nyheter:

Share This