Ekonomi- och skuldrådgivningen överförs till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten den 1 januari 2019

Servicen är fortsättningsvis avgiftsfri för kunden

Ordnandet av ekonomi- och skuldrådgivningen överförs fr.o.m. den 1 januari 2019 från de nuvarande serviceproducenterna till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten och servicen ska produceras av rättshjälpsbyråerna. Ändringen grundar sig på lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017), som träder i kraft den 1 januari 2019. Lagen upphäver den gällande lagen med samma namn.
Ekonomi- och skuldrådgivningens uppgifter och innehåll ändras inte. Servicen är fortsättningsvis avgiftsfri för kunden.

Det strävas efter att kundservicen ska kunna skötas utan större avbrott även vid årsskiftet. Kunderna bokas vid behov preliminära tider till nästa år. De preliminära tiderna bekräftas separat efter årsskiftet.
Efter lagändringen är ekonomi- och skuldrådgivningen inte längre bundet till kundens hemkommun. Kunden kan i fortsättningen vända sig till vilken rättshjälpsbyrå som helst. Rättshjälpsbyråns ekonomi- och skuldrådgivare kan dock vara jävig att ge råd eller företräda sin kund, om ett offentligt rättsbiträde vid samma byrå har en huvudman som är kundens borgenär eller annars ska anses som kundens motpart. Frågan om jäv utreds av rättshjälpsbyrån. Vid jävsituationer hänvisas kunden till en annan rättshjälpsbyrå. Ekonomi- och skuldrådgivningstjänster kan fås också som distansservice via en videolänk.
Inom Södra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt ges ekonomi- och skuldrådgivning vid  Helsingfors, Östra Nylands, Mellersta Nylands, och Västra Nylands rättshjälpsbyråer och verksamhetsställena i Helsinki, Vanda, Hyvinge, Esbo och Lojo.
Ekonomi- och skuldrådgivningens nya e-postadresser och servicenumren för telefonrådgivning inom Södra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt tas i bruk den 2 januari 2019.
Ekonomi- och skuldrådgivningens nya webbplats öppnas vid årsskiftet (www. talousjavelkaneuvonta.fi).

Ekonomi- och skuldrådgivningens e-postadresser och servicenummer för telefonrådgivning inom Södra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt fr.o.m. den 1 januari 2019:

Västra Nylands rättshjälpsbyrå, (Esbo, Lojo): lansi-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi ,tfn 0295661827
Helsingfors rättshjälpsbyrå, (Helsingfors): helsinki.velkaneuvonta@oikeus.fi ,tfn 02956 60123
Östra Nylands rättshjälpsbyrå,(Vanda): ita-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi ,tfn 02956 60175
Mellersta Nylands rättshjälpsbyrå, (Hyvinge): keski-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi ,tfn 0295660233

Mer information: Marjo Kurki, direktör för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet, marjo.kurki@oikeus.fi, tfn 029 56 61911

Relaterade nyheter:

Share This