Den öppna småbarnspedagogiken välkomnar dig – Lojo har 3 öppna daghem och en öppen klubb Pihlajat

Ett öppet daghem är en mötesplats för familjer som vårdar barnet hemma med möjlighet att lära känna andra familjer med barn och där barn kan leka tillsammans med andra barn. Barn, föräldrar, faddrar, mommor och moffor är välkomna med. Verksamheten är avgiftsfri och ingen förhandsanmälan behövs. Förutom fri samvaro och lek ordnas ledd verksamhet.
Välkommen att träffa andra barnfamiljer och delta tillsammans bland annat i fri lek, sång och pyssel!

https://peda.net/lohja/varhaiskasvatus/vs/avoin-pk

I en öppen klubb är barn utan sina föräldrar tillsammans med en vuxen person. Man leker, pysslar, sjunger och rör sig tillsammans. Den nationella planen för småbarnspedagogik styr också klubbarnas verksamhet barnorienterat. Man söker till klubben via e-tjänster.
Aktuell information om klubben Pihlajat:

https://peda.net/lohja/varhaiskasvatus/vs/kjp/pihlajat

Relaterade nyheter:

Share This