Delta i en undersökning om hur attraktiv din hemstad är!

Hur attraktiv är din hemstad? Hurudan image har staden; är den livlig, trygg eller originell?

Lojo stad är en av Finlands 55 regionstäder. En regionstad utgör centrum i den regionen eller i det området. Under månaderna december och januari utför alla regionstäder bland sina invånare en ”mjuk attraktionskraftsundersökning”, med syfte att ta reda på hur regionstäderna uppfattas.

Du kan via den bifogade länken ge din egen syn på din hemstads attraktionskraft och image, men du kan också berätta vad du tycker om regionstäderna i grannskapet. Det tar ungefär fem minuter att fylla i blanketten.->

https://innolinkresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_dou78qIndaSUiP3

Med hjälp av undersökningen gör vi det lättare för städerna att förbättra sitt rykte och sin attraktionskraft – och därmed också sin livskraft!
Undersökningen utförs av Innolink.

Tilläggsinformationom undersökningen av:

Undersökningsansvarige Ville Ottela, Innolink, tfn 010 633 0200

Relaterade nyheter:

Share This