Coronavaccinationerna i Lojo vecka 11, från och med 15.3.2021

Vaccinationstider kan bokas via den elektroniska tidsbokningen eller per telefon. Om man sköter en annan persons ärenden på webben krävs en officiell fullmakt som man kan göra på Suomi.fi-webbtjänsten.

Coronavaccinationerna utvidgas i Lojo nästa vecka till 65-69-åringar (födda åren 1952-56) som hör till den andra medicinska riskgruppen. Tidsbokningen för dessa riskgrupper har öppnat.

Till den andra riskgruppen hör personer med en sjukdom eller ett tillstånd som gör att de är mottagliga för svår covid-19:
• Astma som kräver kontinuerlig medicinering
• Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
• Neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen
• Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
• Svår kronisk leversjukdom
• Typ 1-diabetes (insulinbehandlad diabetes)
• Binjureinsufficiens
• Sömnapné
• Psykossjukdom
• Sjuklig fetma, personer vars viktindex (BMI) är 40 eller större.

Räkna med att grunden för att man hör till en riskgrupp kontrolleras med hjälp av FPA-kortet eller i patientdatasystemet.

VACCINATIONER AV FÖLJANDE GRUPPER PÅGÅR
För närvarande pågår fortfarande vaccinationerna av personer som fyllt 80 år och äldre (födda år 1941 eller tidigare) samt personer i åldern 18-69 år (födda åren 1952-2003) som hör till en riskgrupp.

Till den första riskgruppen
hör personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19:
• Organtransplantation eller stamcellstransplantation
• Cancersjukdom under aktiv behandling
• Svår störning i försvarssystemet
• Svår kronisk njur- eller lungsjukdom
• Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
• Downs syndrom (vuxna)
Personer i åldern 80 år och äldre vaccineras med Pfizer-BioNTechs eller Modernas vaccin, personer i åldern 18-69 år som hör till en riskgrupp med AstraZenecas vaccin.

70–79-åringar
Vaccinationen av personer i åldern 70-79 år har inte ännu börjat. Detta beror på den begränsade tillgången på vacciner. Undantaget är de som bor i samma hushåll med dem som är 80 år eller äldre. Enligt preliminära uppskattningar kan vaccinationerna startas för denna åldersgrupp från vecka 13. Tidsbokningen för dessa ålders grupper öppnas 22.3.2021.

TIDSBOKNING FÖR VACCINATION
Vaccinationstider kan bokas via den elektroniska tidsbokningen eller per telefon. Staden rekommenderar i första hand att man bokar tid elektroniskt på adressen www.koronarokotusaika.fi
Om man sköter en annan persons ärenden på webben krävs en officiell fullmakt som man kan göra på Suomi.fi-webbtjänsten. https://www.koronarokotusaika.fi/tietoa-ajanvarauspalvelusta/

Om vaccinationstiderna är fullbokade i den elektroniska tidsbokningen kan tider inte bokas per telefon heller.

Tidsbokning per telefon
Rådgivningstelefonen vid Lojo centrums hälsostation, tfn 019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.
Rådgivningstelefonen vid Pusula hälsostation, tfn 019 369 2300 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.
Vi kan erbjuda ett begränsat antal tider för vaccinationer och tiderna ökas i takt med att vacciner blir tillgängliga.

INFORMATION
Om vaccination av nya grupper och övriga aktuella frågor som gäller coronavaccinationerna informeras på stadens webbplats och de sociala mediekanalerna samt i de lokala tidningarna.

NÄR DU KOMMER FÖR ATT VACCINERAS
• Vaccinationerna ordnas på idrottscentret Tennari och Pusula hälsostation.
• Kom endast om du är helt frisk.
• Håll avstånd och god handhygien.
• Använd munskydd under hela vaccinationsbesöket.
• Kom så nära din bokade tid som möjligt så att det inte blir trångt i vaccinationslokalen och ingen behöver vänta ute.
• Klä dig i en tröja som är lätt att ta av men ta också med varma kläder ifall du måste vänta ute.

Räkna med att du ska stanna kvar på vaccinationsstället i cirka 15 minuter efter att du har fått vaccinet.

Om du inte kan röra dig på egen hand kan du ta med en ledsagare.

Även efter vaccinationen är det fortfarande viktigt att hålla säkra avstånd, använda munskydd, vara noggrann med hand- och hosthygienen samt följa övriga anvisningar och rekommendationer för att hindra spridningen av coronaviruset.

Relaterade nyheter:

Share This