Coronavaccination med fjärde dos inleds i Lojo vecka 13

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att kommunerna erbjuder en fjärde dos coronavaccin för personer som fyllt 80 år och äldre som bor på vårdhem.

Coronavaccination med fjärde (4) dos inleds i Lojo vecka 13 enligt THL:s anvisningar. Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att kommunerna erbjuder en fjärde dos coronavaccin för personer som fyllt 80 år och äldre som bor på vårdhem

Den fjärde vaccindosen kan ges när det har gått 3 månader sedan den tredje dosen. THL rekommenderar att de fjärde doserna ges i snabb takt, eftersom de syftar till att öka skyddet för äldre just nu, när epidemin är som starkast.

Om en person som hör till vaccinationsgruppen har fått tre vaccindoser och har dessutom haft coronavirussjukdomen, behöver han/hon tills vidare inte en fjärde vaccindos.

För en person som haft coronavirussjukdomen och fått två vaccindoser rekommenderas en tredje dos när det har gått 3 månader efter sjukdomen eller föregående vaccindos beroende på vilket som inträffat senast.

Relaterade nyheter:

Share This