Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 7.6.2021

Sommarens festsäsong är i gång – festa coronasäkert och följ regionala rekommendationer.

Sommarens festsäsong har börjat. Under veckoslutet firade vi i fint sommarväder nyblivna studenter och andra som tagit sin yrkesexamen. Dessa är viktiga milstolpar som bör firas.  Trots att coronavirussituationen har lättat under våren finns smittorisken fortfarande i hela landet och situationen kan också försämras snabbt regionalt. Vid anordnandet av fester ska man iaktta de regionala myndigheternas begränsningar för sammankomster, som även gäller privata tillställningar. Dessutom lönar det sig att komma ihåg samma principer vid fester som annars under epidemin. Det viktigaste är att sörja för god hand- och hosthygien, följa säkerhetsavstånden, vid behov använda munskydd och säkerställa att applikationen Coronablinkern fungerar i telefonen.

Säker fest – tips för arrangörer och deltagare

Ordna fest endast för den närmaste kretsen och överväg att sprida ut gästernas ankomst.

  • Håll festen utomhus i mån av möjlighet.
  • Om du får också lindriga symtom som tyder på coronavirus, avboka festen eller ditt deltagande i festen. Sök dig omedelbart till coronatest.
  • Kom ihåg noggrann hand- och hosthygien. Det är bra att påminna gästerna om handtvätt och erbjuda tillräckligt med handdesinfektionsmedel.
  • Kom ihåg tillräckliga säkerhetsavstånd även under festen.
  • Använd munskydd när det är möjligt.
  • Kontrollera att appen Coronablinkern är nerladdad i din telefon och att den fungerar.
  • Iaktta särskild försiktighet om människor från olika delar i landet samlas på festen.

Mer information: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/sommarens-fester-narmar-sig-festa-coronasakert-och-folj-regionala-rekommendationer

Regionförvaltningsverkets gällande begränsningar gör det möjligt att ordna  evenemang med beaktande av hälsosäkerhet

Regionförvaltningsverket i Södra Finland  har med sitt beslut förbjudit samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med mer än 10 (tio) personer samt samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster utomhus med mer än 50 (femtio) personer i Lojo. Inomhus kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ordnas med mer än 10 (tio) personer samt i avgränsade områden utomhus med mer än 50 (femtio) personer under förutsättningen att de som deltar de facto kan undvika närkontakt med varandra och man för att trygga säkerheten följer Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 31.5.2021.

Den som ansvarar för tillställningen ska ge deltagarna anvisningar för hur tillräckliga avstånd kan hållas. Deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som det bara är möjligt och kundplatserna placeras tillräckligt långt  bort från varandra. Att hålla avstånd förutsätter inte kontinuerligt upprätthållande av ett skyddsavstånd på ett visst antal meter, men för att man ska kunna hålla säkra avstånd lönar det sig att anvisa för varje grupp en på förhand planerad plats. Man kan  ha personal och informationstavlor som instruerar om avstånd.

Man kan förhindra att det bildas långa köer genom arrangemang som påverkar hur deltagarna anländer och grupperas. Med hjälp av tejpningar, rep eller ordningsvakter kan publiken styras så att trängsel undviks. Också öppettiderna och rytmen i verksamheten kan ordnas för att säkerställa avstånden mellan kunderna och sällskapen. Dessutom ska man se till att  deltagarna har möjlighet att tvätta händerna.

Coronasituationen i Lojo är fortfarande lugn, ett nytt fall av corona förra veckan

Sedan början av januari har 303 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. I juni har det konstaterats 1 nytt fall av corona. Totalt har 507 coronaprover tagits i juni, det vill säga i genomsnitt 100/dag. Andelen positiva coronaprover i har i juni varit under 0,2 %.

Under de två senaste veckorna har det inrapporterats ett nytt fall av corona i Lojo, så incidensen av corona i Lojo under de senaste 14 dygnen är 2,2 /100.000. Incidensen i hela landet är  29,7/100 000 och i Nyland 54,5/100 000

Sammanlagt har 30 706 personer, dvs. 61,1 % av Lojoborna fått det första coronavaccinet. Redan 11,4 % av Lojoborna har fått boostervaccinationen. Information om coronavaccinationerna i Lojo och hur de framskrider finns på: https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/koronarokotukset

Nya anvisningar för personer som fått två doser av coronavaccin om användning av munskydd och säkra avstånd

Trots att man fått vaccinet är det fortfarande viktigt att vara uppmärksam på god handhygien och säkra avstånd och att använda munskydd.

THL har gett nya anvisningar för fullt vaccinerade. Med en fullvaccinerad person avses en situation där personen har fått två doser av vaccin och det har gått minst en vecka från den första dosen så att den skyddande effekten av vaccinet har hunnit bli tillräckligt stark.

Som fullt vaccinerad är det rätt säkert för dig att  träffa andra människor utan mask eller säkra avstånd när

Du träffar andra som är fullt vaccinerade i privata inomhuslokaler, till exempel hemma eller på en sommarstuga. Risken för smitta är då mycket låg.

Du träffar ovaccinerade personer i privata inomhuslokaler och personerna är alla från samma hushåll. Du besöker till exempel familjen till en vän.  Förutsättningen är att ingen av de ovaccinerade hör till en riskgrupp för en allvarlig coronavirussjukdom. I en sådan situation är infektionsrisken för både dig och andra närvarande låg.

Nya anvisningar för personer som fått två doser av coronavaccin om användning av munskydd och säkra avstånd  –  det är fortfarande viktigt att skydda de ovaccinerade och riskgrupperna  – Meddelande – THL

Möjlighet att byta ut AstraZenecas coronavaccin för personer i åldern 65-69 år

De  personer i åldern 65-69 år som har fått första vaccindosen av AstraZenecas vaccin, får också i första hand den andra vaccindosen av AstraZenecas vaccin.

Om man vill byta ut vaccinet kan det bli en lite längre väntetid, t.ex. ett par veckor.

Om bytet kan man ringa till numren 044 369 2905 eller 044 369 2906.

Sommarpaus i veckoöversikter 14.6

Under sommaren ger staden information om coronasituationen och aktuella frågor relaterade till corona efter behov. Måndagens veckoöversikter pausas måndag 14.6. Om situationen kräver det kommer vi att återuppta regelbundna veckoöversikter i augusti. Men situationen i Lojo är nu mycket lugn och vi hoppas att den kommer att fortsätta vara lugn även under sommaren.

Relaterade nyheter:

Share This