Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 31.5.2021

Sammanlagt har 30 706 personer, dvs. 56,9 % av Lojoborna fått det första coronavaccinet. Redan 9,6 % av Lojoborna har fått boostervaccinationen.

Sommarens fester närmar sig – festa coronasäkert och följ regionala rekommendationer

Försommarens festligheter börjar närma sig. Studentexamen, yrkesexamen eller konfirmation är viktiga etapper som det finns orsak att fira. Trots att coronavirussituationen har lättat under våren finns smittorisken fortfarande i hela landet och situationen kan också försämras snabbt regionalt. Vid anordnandet av fester ska man iaktta de regionala myndigheternas begränsningar för sammankomster, som även gäller privata tillställningar. Dessutom lönar det sig att komma ihåg samma principer vid fester som annars under epidemin. Det viktigaste är att sörja för god hand- och hosthygien, följa säkerhetsavstånden, vid behov använda munskydd och säkerställa att applikationen Coronablinkern fungerar i telefonen.

Säker fest – tips för arrangörer och deltagare

• Ordna fest endast för den närmaste kretsen och överväg att sprida ut gästernas ankomst.
• Håll festen utomhus i mån av möjlighet.
• Om du får också lindriga symtom som tyder på coronavirus, avboka festen eller ditt deltagande i festen. Sök dig omedelbart till coronatest.
• Kom ihåg noggrann hand- och hosthygien. Det är bra att påminna gästerna om handtvätt och erbjuda tillräckligt med handdesinfektionsmedel.
• Kom ihåg tillräckliga säkerhetsavstånd även under festen.
• Använd munskydd när det är möjligt.
• Kontrollera att appen Coronablinkern är nerladdad i din telefon och att den fungerar.
• Iaktta särskild försiktighet om människor från olika delar i landet samlas på festen.

Mer information: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/sommarens-fester-narmar-sig-festa-coronasakert-och-folj-regionala-rekommendationer

Möjlighet att byta ut AstraZenecas coronavaccin för personer i åldern 65-69 år

De personer i åldern 65-69 år som har fått första vaccindosen av AstraZenecas vaccin, får också i första hand den andra vaccindosen av AstraZenecas vaccin. Om man vill byta ut vaccinet kan det bli en lite längre väntetid, t.ex. ett par veckor.

Om bytet kan man ringa till numren 044 369 2905 eller 044 369 2906.

Regionförvaltningsverkets gällande begränsningar

Regionförvaltningsverket har fattat beslut för perioden 25.5.2021-31.5.2021 om att man i Västra Nyland i Hangö, Lojo och Högfors område kan ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 20 (tjugo) deltagare inomhus och i avgränsade områden utomhus med högst 50 (femtio) deltagare under förutsättningen att man kan trygga säkerheten i dem.

Under perioden 1.6.2021-15.6.2021 kan man i Lojo kommuns område ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 50 (femtio) deltagare inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att man för att trygga säkerheten i dem.
Skyldigheten gällande säkert avstånd fortsätter i största delen av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt fram till 15.6.2021. I Lojo stads område har beslutet om säkert avstånd dock upphävts 25.5.2021 till följd av ett bättre epidemiologiskt läge.

Coronasituationen i Lojo är lugn, det är mer än två veckor från det senaste nya smittfallet
Sedan början av januari har 302 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. I maj har det konstaterats 13 nya fall av corona. Totalt togs coronaprover i maj 3982 det vill säga i genomsnitt 133/dag. Andelen positiva coronaprover i har i maj varit 0,003 %.

Det har inte förekommit några nya fall av corona i Lojo under de senaste två veckorna, så incidensen av corona i Lojo under de senaste 14 dygnen är 0/100.000. Incidensen i hela landet är 47,4/100 000 och i Nyland 75,4/100 000.

Sammanlagt har 30 706 personer, dvs. 56,9 % av Lojoborna fått det första coronavaccinet. Redan 9,6 % av Lojoborna har fått boostervaccinationen. Information om coronavaccinationerna i Lojo och hur de framskrider finns på https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/koronarokotukset . Trots att man fått vaccinet är det fortfarande viktigt att vara uppmärksam på god handhygien och säkra avstånd och att använda munskydd.

Relaterade nyheter:

Share This