Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 31.12.2021

Sedan början av januari har 1377 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Antalet nya fall under december är redan 479. Antalet coronafall har ökat snabbt de senaste dagarna.

Epidemin är alltså ännu inte över och var och en kan genom sitt eget beteende påverka förebyggandet av smitta.

Fira nyår med måtta hemma tillsammans med närstående

Nyårsfirandet avviker från det normala även i år på grund av coronaläget. Därför är det bra att planera nyårsfirandet på förhand, så att det är säkert för alla.
Vi rekommenderar att fira in det nya året med måtta i en liten grupp. När man ordnar fester gäller samma principer för coronasäkerhet som annars. Det är viktigt att iaktta god handhygien och att hosta rätt, låta testa sig vid behov och att stanna hemma vid symtom.

Hemtester kan med fördel användas, men det är bra att hålla i minnet att ett positivt testresultat måste bekräftas med ett PCR-test hos hälso- och sjukvården. Det bör också noteras att ett hemtest kan ge ett falskt negativt resultat.

Läs mer i THL:s meddelande: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/att-fira-jul-och-nyar-tillsammans-med-narstaende-ar-viktigt-planera-festerna-pa-forhand-sa-de-ar-sakra

Kom ihåg att använda munskydd

I och med att coronaviruset sprids bland befolkningen i allt större utsträckning än tidigare är det viktigt att öka användningen av munskydd.
THL rekommenderar att man använder munskydd inomhus på alla offentliga platser samt i kollektivtrafiken i hela landet. Rekommendationen gäller för såväl vaccinerade som ovaccinerade.

Läs mer https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset/rekommendation-for-medborgare-om-att-anvanda-ansiktsmasker

I fortsättningen får även alla i grunden friska barn i åldern 5-11 år i Lojo coronavaccination

Det första coronavaccinet för alla barn i åldern 5-11 år, endast med tidsbokning, läs noga bokningsanvisningarna nedan!
• Den som ska vaccineras ska ha fyllt 5 år vid vaccinationstillfället.
• Den person som kommer med barnet ska ha med sig ett ifyllt och undertecknat Vårdnadshavarens samtycke till den
minderårigas coronavaccination (thl.fi) till vaccinatören.
• 5-11-åriga syskon i olika åldrar kan vaccineras samtidigt enligt vårdnadshavarens val antingen på rådgivningen eller i Tennari. Boka en egen tid för båda.
Mer information: Coronavaccinationer för 5—11-åriga barn– THL

Vaccinationer för barn i åldern 5-6 år på rådgivningar, tidsbokningar per telefon från och med 3.1.2022.
• Rådgivningen i Aurlax, tfn 044 369 2231, mån – fre kl. 12-13.
Vaccinationsdagarna onsdag 12.1 kl. 9-18 och fredag 14.1 kl. 9 -16.
• Tallbacka rådgivning, tfn 044 374 2731, mån – fre kl. 12-13.
Vaccinationsdagarna måndag 10.1 kl. 10-18 och torsdag 13.1 kl. 9 – 18.
• Virkby rådgivning, tfn 044 374 2520, mån- fre kl. 12-13.
Vaccinationsdagarna tisdag 11.1 kl. 9-16 och onsdag 19.1 kl. 9 – 16.
Vaccinationer för barn åldern 7-11 år i Tennari, tidsbokningar elektroniskt koronarokotusaika.fi 5.1.2022 från kl. 10.00.

Tredje vaccinationer ges endast med tidsbokning

Coronavaccinationerna fortsätter på vaccinationsställena. Både det första och andra vaccinet fås med tidsbokning och utan tidsbokning. Tredje vaccinationer ges endast med tidsbokning. Staden hoppas därför på arbetsro på vaccinationsstället och att de anvisningar som getts följs när man bokar tid.
Vi rekommenderar i första hand att man bokar tid elektroniskt på www.koronarokotusaika.fi

Vaccinationer erbjuds i Tennari med tidsbokning och utan tidsbokning (endast den första och andra vaccinationen för personer över 12 år)
Adress: Strandparken 45, Lojo. Ta med ditt identitetsbevis eller FPA -kort.

Måndag 3.1. kl. 9-15
Tisdag 4.1. kl. 9-15
Onsdag 5.1. kl. 9-15
Torsdag 6.1. kl. 9-15
Fredag 7.1. kl. 9-14

Fjärde vaccinationer för personer med kraftig immunbrist kan nu bokas

THL rekommenderar fjärde coronavaccindoser till personer som fyllt 12 år som har kraftigt nedsatt immunförsvar. Boosterdosen kan ges när det har gått 3–4 månader sedan den tredje dosen.

Personer med kraftig immunbrist kan boka tid för en fjärde coronavaccination på www.koronarokotusaika.fi Det är möjligt att boka en tid tre månader efter den tredje coronavaccindosen.

Lojo stad önskar sina invånare ett fridfullt och coronasäkert Nytt År!

Relaterade nyheter:

Share This