Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 22.11.2021

Sedan början av januari har 806 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Antalet nya fall av smitta under november är redan 125! Under förra veckan konstaterades 58 nya fall av coronavirussmitta i Lojo. Antalet coronafall har ökat de senaste veckorna, liksom antalet personer som vårdas på sjukhus. Epidemin är alltså ännu inte över och var och en kan genom sitt eget beteende påverka förebyggandet av smitta.

Lojo stad beslutade 22.11.2021 om åtgärder i den rådande coronasituationen. De nya rekommendationerna träder i kraft omedelbart och kommer att gälla tills vidare. Lojo stad ger en stark rekommendation om munskydd för personer som har fyllt 12 år och äldre. Rekommendationen gäller både ovaccinerade och vaccinerade personer.

Rekommendation om användning av munskydd för ovaccinerade och vaccinerade

Rekommendationerna gäller personer som fyllt 12 år.
•i kollektivtrafiken och skoltransporterna
•i offentliga inomhuslokaler
•på arbetsplatser, i skolor (från årskurs 6) och i läroanstalter
•vid offentliga tillställningar och sammankomster
•utomhus om du hamnar i långvarig trängsel där det är svårt att röra på sig
•Rekommendation för den som söker sig till coronatest och väntar på resultat: det finns skäl att alltid använda munskydd på vägen till coronavirustest och innan testresultatet blir klart om man av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.

Utbildningsanordnarna ansvarar för säkerheten i studiemiljön och kan utfärda egna rekommendationer om munskydd som gäller deras egna lokaler för undervisning.
Om arbetsgivaren bedömer det nödvändigt att använda munskydd på arbetsplatsen kan arbetstagaren åläggas att använda munskydd på arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan också ge rekommendationer för de anställda.
Man bör inte använda munskydd om den innebär att det blir orimligt svårt att andas eller om det finns andra hälsoskäl som hindrar användning av munskydd.

Rekommendation om användning av munskydd för social- och hälsovårdspersonalen

Social- och hälsovårdspersonalen kommer att fortsätta använda munskydd enligt arbetsgivarnas tidigare anvisningar. Systematisk användning av munskydd är viktigt för arbets- och patientsäkerheten.

Rekommendation om distansarbete fr.o.m. 22.11:

Lojo stad har gett en rekommendation om distansarbete som gäller tills vidare. Distansarbete rekommenderas i alla arbetsuppgifter där det är även tillfälligt möjligt.

Begränsningar som gäller offentliga tillställningar 25.11 – 24.12.2021

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat nya beslut om att begränsa offentliga tillställningar. Begränsningarna gäller tillställningar där publiken har ståplatser samt allsångstillställningar.

Antalet personer på ståplatsläktare begränsas så att högst 20 personer får vistas i inomhusutrymmen utan sittplats. Om fler än 20 personer deltar i en allsångstillställning, får man ta in högst hälften av den enligt lagstiftning godkända maximala deltagarmängden i utrymmet. Med allsångstillställning avses en tillställning där det huvudsakliga innehållet består av allsång. Beslutet gäller även allsångstillställningar som har sittplatser.

Arrangören av tillställningen kan ta i bruk coronapass, vilket gör att man inte behöver följa regionförvaltningsverkets begränsningar. Om coronapasset tas i bruk som ett alternativ för sammankomstbegränsningarna, ska det gälla för hela tillställningen. Coronapasset måste kontrolleras av personer över 16 år i samband med ankomst till tillställningen. Coronapasset kontrolleras inte av personal, personer som uppträder eller idrottare som spelar i en match.

De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar, som används för att förbättra hälsosäkerheten i kund- och offentliga utrymmen, gäller fortfarande. I paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar definieras de allmänna hygienkraven och de gäller utan separata myndighetsbeslut i hela Finland i olika slags kund- och offentliga utrymmen, såsom butiker, köpcentrum, motionslokaler, museer, teatrar och bibliotek. För närvarande gäller kraven till utgången av år 2021.

Relaterade nyheter:

Share This