Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 18.1.2021

I Lojo inleddes coronavaccinationerna 12.1.2021 på Centrums hälsostation. Vi kommer att informera den målgrupp som är berättigad till vaccination omedelbart om tidsscheman och om tidsbokningen när vaccinationsscheman har bekräftats.

Sedan början av januari har 13 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Hittills har totalt 1384 coronaprover tagits i januari. Förra veckan konstaterades 10 nya fall av corona. Lojo stad informerade på söndagskvällen om exponering för corona vid Ojaniitun päiväkoti och Daghemmet Laban.  På basis av mer detaljerade utredningar uppskattas antalet exponerade personer vara mer än 50 personer. Verksamheten i daghemmen fortsätter som normalt med undantag för karantäner från och med i morgon 19.1. När det gäller eventuella frågor ska vårdnadshavarna kontakta direkt daghemmet i fråga.

Incidensen av corona i Lojo under de senaste 14 dygnen är 19,6/100 000 invånare. Incidensen i hela landet är 63,7 och i Nyland 107,1. Utöver Nyland är även Åland, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen,  Päijänne-Tavastland, Norra Österbotten och Egentliga Finland fortfarande inne i en samhällsspridningsfas.

För att ytterligare lugna ner coronaläget har regionförvaltningsverket förbjudit allmänna sammankomster med mer än 10 personer till och med 31.1.2021. Också Lojo stads restriktioner och rekommendationer är för det mesta i kraft till och med 31.1.2021.  Som ett undantag från de tidigare restriktionerna har abiturienterna haft en möjlighet att återvända till närundervisningen fram till läslovet. Penkisen och de gamlas dans ställs in och skjuts fram i mån av möjlighet till senare i vår.   Fortsättningen av restriktionerna och rekommendationerna utvärderas varje vecka med hänsyn till både den lokala, regionala och nationella  coronasituationen.

Information om effekterna av regionförvaltningsverkets beslut och Lojo stads restriktioner och rekommendationer på stadens verksamhet finns på https://www.lohja.fi/sosiaal-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/suositukset-ja-juht/.

Det är fortfarande viktigt att testa sig med låg tröskel

Man inte ska ta sig utanför hemmet, till skolan, arbetet eller till hobbyerna om man har symtom. I Lojo är det lätt och snabbt att gå på coronatest om man har symtom som tyder på corona. Dessa är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet. Du kan göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi eller kontakta hälso- och sjukvården,  under tjänstetid den egna hälsostationen 044 369 2901, övriga tider jourhjälpen, tfn 116117.

Coronavaccinationerna framskrider bra i Lojo

I Lojo inleddes coronavaccinationerna 12.1.2021 på Centrums hälsostation. Mer än 600 personer vaccinerades under veckan. Först vaccinerades vårdpersonalen som undersöker och tar hand om coronapatienter och den personal som ger brådskande vård. Vaccinationerna kunde påbörjas under veckan även bland personalen inom seniorernas omsorgstjänster och vid seniorernas boendeenheter. Vaccinationerna av personalen och de boende vid seniorernas boendeserviceenheter fortsätter denna vecka. Tillgången till vacciner följs upp kontinuerligt och vaccinationer av andra befolkningsgrupper planeras in.  Vaccinationen av äldre och personer som är utsatta för en svår coronasjukdom kan enligt nuvarande uppskattningar börja i februari.

Vaccinationsordningen – dvs. i vilken ordning befolkningen vaccineras – baseras på de nationella riktlinjerna och statsrådets förordning som utfärdades 22.12.2020 och vi följer den i alla vaccinationer. Det är inte möjligt att förbigå den officiella vaccinationsordningen.

Vi kommer att informera den målgrupp som är berättigad till vaccination omedelbart om tidsscheman och om tidsbokningen när vaccinationsscheman har bekräftats. Information om coronavaccinationerna i Lojo finns på https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/koronarokotukset/

Relaterade nyheter:

Share This