Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 14.12

Läget är fortfarande utmanande i hela Finland, så det är särskilt viktigt att följa gällande rekommendationer och restriktioner. THL rekommenderar att man firar jul i så små sällskap som möjligt, helst hemma med de närmaste.

Under den senaste veckan (vecka 50) har fem nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Läget har dock som helhet varit fortsatt lugnt i Lojo.  Antalet fall av coronasmitta för hela året är nu 123 i Lojo. De provtagna har under de senaste veckorna oftast fått smittan i samband med resor, på arbetsplatsen eller inom familjen.  Man kan påverka antalet exponeringar för viruset på arbetsplatserna genom att följa anvisningarna om handhygien, användning av munskydd och dela upp pauserna.

Incidensen i Lojo under de senaste 14 dygnen är 30,4/100 000. I Nyland är incidensen under de senaste 14 dygnen 185,6/100 000. Situationen i hela landet är 106,9/100 000. För närvarande är utöver Nyland även Egentliga Tavastland, Kymmenedalen,  Päijänne-Tavastland, Norra Österbotten och Egentliga Finland inne i en samhällsspridningsfas.

Läget är fortfarande utmanande i hela Finland, så det är särskilt viktigt att följa gällande rekommendationer och restriktioner. Syftet är att  för det första skydda dem som hör till riskgrupperna  och å andra sidan trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet.

Massexponering på Mäntynummen yhtenäiskoulu

På Mäntynummen yhtenäiskoulu konstaterades en massexponering, varför alla elever i årskurs 9 övergick till distansundervisning till slutet av höstterminen.

THL rekommenderar att man firar jul  i ett litet gäng för att minska risken för coronaviruset

THL rekommenderar att man firar jul i så små sällskap som möjligt, helst hemma med de närmaste. Man ska till exempel besöka släktingar bara om det är nödvändigt. Om man ändå ska träffa andra än de allra närmaste, i synnerhet äldre eller andra som hör till riskgruppen, så finns det många sätt att öka tryggheten. Om man besöker en närstående som hör till riskgruppen och som bor i ett vårdhem eller en stödboendeenhet är det viktigt att noggrant följa personalens anvisningar.  Risken för att själv bli smittad kan minskas genom att undvika sociala kontakter inför julhelgen.
Fler tips för ett säkert firande under julhelgen https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/fira-julen-i-ett-litet-gang-och-undvik-rusningstider-vi-har-listat-tips-for-ett-sakert-firande-under-helgdagarna

Relaterade nyheter:

Share This