Coronasituationen i Lojo är fortfarande aktiv – Ladda ner Coronablinkern i din smarttelefon

Uppdaterad information 31.8.2020 / Du kan nu ladda ner i din smarttelefon appen Coronablinkern som tagits fram av Institutet för hälsa och välfärd.

Under veckoslutet konstaterades ett fall av coronsvirussmitta i Lojo, det första på ett par månader.  Antalet exponerade är cirka 40. Sjukvården har nått alla personer som blivit exponerade. Än så länge har ingen av dem som exponerats för viruset blivit sjuka, men situationen för de exponerade följs upp aktivt av hälsovårdspersonal. Personer som blivit exponerade för coronaviruset förordnas i karantän i 14 dagar från exponeringsdagen. Beslutet om karantän fattas av läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar och beslutet skicka hem till de berörda personerna.

Coronasituationen i Lojo är alltså fortfarande aktiv. Vi påminner om god hand- och hosthygien samt om säkerhetsavstånd. Om du misstänker att du har blivit smittad, kontakta hälso- och sjukvården, under tjänstetid din egen hälsostation och övriga tider jourhjälpen, tfn 116117. Dessutom kan du göra en elektronisk symtombedömning på adressen: https://www.omaolo.fi/ . I Lojo kan du också lämna in en elektronisk kontaktförfrågan på adressen: https://pro.klinik.fi/contact/lohja

Det är viktigt att alla misstankar om coronavirus undersöks genom laboratorietest.  Om du konstateras ha en coronavirusinfektion, är det viktigt att utreda var du har smittats och vilka andra personer som eventuellt har smittats av dig. Smittspårning görs för att identifiera smittkedjor och förhindra spridning av epidemin.

Du kan nu ladda ner i din smarttelefon appen Coronablinkern som lanserades 31.8.  Coronablinkern är en applikation som tagits fram av Institutet för hälsa och välfärd och ger dig information om du enligt appen har blivit exponerad för coronaviruset.   Om man konstaterar att du fått smittan, kan du meddela detta anonymt med appen.
Appen kan laddas ner till i telefonen gratis från Apple- och Google-appbutiker. Mer information om Coronablinkern på adressen:  https://koronavilkku.fi/sv/

Relaterade nyheter:

Share This