Centrums hälsostation meddelar

Vaccinationerna mot fästingburen hjärninflammation

Onsdag och torsdag 13.3-14.3.2019 är Centrums hälsostation upptagen med vaccinationer mot fästingburen hjärninflammation.  Verksamheten i övrigt är mycket begränsad, tidigare inbokade arbets-EKG-undersökningar, diabetesläkarens och fotvårdarens samt fysioterapeuternas mottagningar sker i normal ordning.

Akutmottagningen har ordnats i Lojo sjukhus lokaler, Sjukhusvägen 8.  I brådskande sjukdomsfall får man rådgivning på numret 116117. Man kan också söka sig till akutmottagningen utan att man ringer först.

I icke-brådskande fall önskar vi att man tar kontakt nästa vecka.  Vi beklagar eventuella köer.

De som ska vaccinera sig ska helst inte komma med egen bil för det finns begränsat med parkeringsplatser i parkeringsområdet.

Lojo 11.3.2019

Tanja Nummila
Överläkare för den öppna sjukvården

Relaterade nyheter:

Share This