Bli av med oinbjudna gäster – Staden och invånarna tillsammans mot skadliga invasiva främmande arter

Det är igen dags att bekämpa invasiva främmande arter

Har du fått en oinbjuden gäst i din trädgård, med andra ord en skadlig invasiv främmande art? Nu är det dags att vidta bekämpningsåtgärder! Vår och försommar är den bästa tiden för att bekämpa invasiva främmande arter när arterna ännu inte har kunnat öka sig.

Till stöd för bekämpningen av invasiva främmande arter har alla medborgare tillgång till ett omfattande informationspaket om identifiering och bekämpning av invasiva främmande arter. I den nationella portalen för invasiva främmande arter finns artspecifika identifierings- och bekämpningsanvisningar samt mycket annan information om invasiva främmande arter.

Observationer av invasiva främmande arter rapporteras också till tjänsten. Tjänsten finns på www.vieraslajit.fi

I bekämpningen av invasiva främmande arter är det viktigt att komma ihåg följande tre saker som kan kontrolleras för varje art på portalen för invasiva främmande arter:

  1. Identifiera den art som ska bekämpas på ett tillförlitligt sätt.
  2. Använd en bekämpningsmetod som är lämplig för arten.
  3. Förstör avfall med invasiva främmande arter på rätt sätt.

Läs mer om Lojos stads Miljöskydds meddelande.

Relaterade nyheter:

Share This