Begränsningar i besök på hälsovårdscentralens avdelningar 2, 3, 5 och på bedömningsavdelningen

På grund av den försämrade coronavirussituationen förbjuds de anhörigas och närståendes inomhusbesök på hälsovårdscentralens avdelningar fr.o.m. 7.1.2022.

Begränsningarna gäller tills vidare.

På grund av den försämrade coronavirussituationen förbjuds de anhörigas och närståendes inomhusbesök på hälsovårdscentralens avdelningar fr.o.m. 7.1.2022. Besöksförbudet är i kraft tills vidare.
Besöksförbudet gäller avdelningarna 2, 3, 5 och bedömningsavdelningen. Man kan träffa patienterna utomhus under den här tiden.
Besök är förbjudna för att vi ska kunna skydda patienterna och personalen mot coronavirussmitta. Du kan hör efter hur din anhöriga har det och mår per telefon.

Besöks hos en patient som får vård i livets slutskede och en allvarligt sjuk patient är möjliga

Om du kommer på besök får du inte vara coronasmittad, i karantän eller ha minsta symtom på luftvägsinfektion. Kom i förväg överens om besöket med vårdpersonalen. Besökare ska använda munskydd och han en god handhygien och tillräckliga säkerhetsavstånd. Du kan be om mer information om besök på den avdelning där din anhöriga vårdas.

Lohjan kaupunki, kuva: Tomi Parviainen

Relaterade nyheter:

Share This