Begränsningar av sammankomster lindras i Lojo under tiden 2.6 – 22.6.2021

(Uppdaterad 2.6.2021 kl. 16.20)
Regionförvaltningsverket har 1.6.2021 fattat följande beslut:

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69910989

I följande kommuner i Nyland: Askola, Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Borgå, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis, kan emellertid ordnas inomhus offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med mer än 10 (tio) personer samt i avgränsade områden utomhus med mer än 50 (femtio) personer under förutsättningen att de som deltar de facto kan undvika närkontakt med varandra och man för att trygga säkerheten följer Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 31.5.2021 (länk till den uppdaterade anvisningen nedan).

Med närkontakt avses vistelse i samma utrymmen inomhus på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller att man har fysisk kontakt med varandra.

Besluten är i kraft under tiden 2.6.2021-22.6.2021.

Praktiska anvisningar
(enligt Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 31.5.2021.)
Den som ansvarar för tillställningen ska ge deltagarna anvisningar för hur tillräckliga avstånd kan hållas. Deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som det bara är möjligt och kundplatserna placeras tillräckligt långt bort från varandra.

Att hålla avstånd förutsätter inte kontinuerligt upprätthållande av ett skyddsavstånd på ett visst antal meter, men för att man ska kunna hålla säkra avstånd lönar det sig att anvisa för varje grupp en på förhand planerad plats. Man kan ha personal och informationstavlor som instruerar om avstånd.

Man kan förhindra att det bildas långa köer genom arrangemang som påverkar hur deltagarna anländer och grupperas. Med hjälp av tejpningar, rep eller ordningsvakter kan publiken styras så att trängsel undviks. Också öppettiderna och rytmen i verksamheten kan ordnas för att säkerställa avstånden mellan kunderna och sällskapen. Dessutom ska man se till att deltagarna har möjlighet att tvätta händerna.

Risken för smitta är mycket större än vanligt vid kraftig användning av rösten, t.ex. när man sjunger eller ropar samt i situationer med gruppmotion så i dessa situationer ska man utöver säkra avstånd komma ihåg att använda munskydd. Inomhus ska därtill tillräcklig ventilation säkerställas.

Relaterade nyheter:

Share This