Barns och ungas åsikter om Lojos barnvänlighet

Barns och ungas åsikter samlas in i stor omfattning från barn och unga i olika åldrar och olika områden, till exempel i daghem, skolor och inom ungdomsväsendet. Enkäten syftar till att på en bred plattform göra varje barns och en ung persons röst hörd och uppmuntrar deltagande av olika grupper.

I synnerhet hoppas man att enkäten når utsatta barn och unga och ger rum för deras synpunkter, till exempel personer med funktionsnedsättning, personer som placerats utom hemmet, personer med invandrarbakgrund och personer som hör till sexuella eller religiösa minoriteter i sina olika miljöer.

Relaterade nyheter:

Share This