Barn, unga och vuxna inbjuds att delta i beredningen av den nationella barnstrategin.

Den nationella barnstrategin bjuder in barn, unga och vuxna att delta – elektronisk enkät öppen fram till den 12 oktober.

Barn, unga och vuxna inbjuds att delta i beredningen av den nationella barnstrategin

Strategin utarbetas av en parlamentarisk kommitté som företräder olika riksdagsgrupper och den blir klar före utgången av 2020. Flera barn, unga och familjer har deltagit i beredningen av barnstrategin inom projektet Barnets tid 2040, som inleddes redan 2018. Den rådande coronasituationen denna höst har utmanat oss att ta fram alternativ till möten och intervjuer som sker ansikte mot ansikte. Därför har en elektronisk enkät publicerats, som man vill nå ut till barn, unga och vuxna med. Enkäten har beretts tillsammans med organisationer, sakkunniga samt barn och unga.

För oss är det ytterst viktigt att få barn och unga med i beredningen och genomförandet av barnstrategin. De undantagsförhållanden som coronaviruset har medfört har dock inneburit en utmaning för förverkligandet av delaktigheten”, berättar generalsekreterare Johanna Laisaari.

I enkäten som nu öppnats försöker man bland annat utreda i vilka frågor barn och unga har blivit tillfrågade och på vilket sätt de kunnat påverka. I en tidigare utredning observerade man att alla barn och unga inte hade hört talas om sina egna rättigheter. Avsikten är nu att fördjupa dessa observationer och också fundera på hur vuxnas förståelse för barnens rättigheter kunde utvecklas som en del av barnstrategin.

Enkäten publiceras på finska, svenska, engelska, ryska, somaliska och nordsamiska och den är öppen till måndagen den 12 oktober 2020. Samtidigt med enkäten lanseras en ny webbsida om beredningen av barnstrategin.

Delta i enkäten (barnstrategin.fi/delta).

Share This