Avlägsnandet av riskträd mellan Hyvinge och Karis fortsätter i slutet av 2024

Trafikledsverket avlägsnar riskträd på banavsnittet mellan Hyvinge och Karis och arbetet fortsätter fram till slutet av 2024. Arbetet inleddes hösten 2023. Avlägsnandet av riskträd är en del av Trafikledsverkets projekt Elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och avlägsnande av plankorsningar.

Trafikledsverket inledde hösten 2023 avlägsnandet av träd och höga buskar på banavsnittet mellan Hyvinge och Karis. Målet är att avlägsna höga träd och buskar längs banan mellan Hyvinge och Karis ännu under år 2024.

”Arbeten i anknytning till avlägsnande av rådjursbestånd har pågått sedan förra hösten. De markägare som berörs av avlägsnandet av trädbeståndet har också informerats per brev i slutet av förra året”, berättar Trafikledsverkets projektchef Harri Sakki.

Om träd faller på järnvägen kan det orsaka betydande olägenhet för järnvägstrafiken. Riskträd avlägsnas från järnvägens skyddsområde för att förbättra säkerheten och avlägsnandet förebygger till exempel att träd faller på banan.

Riskträd avlägsnas från järnvägens skyddsområde, med vilket avses det område på båda sidor om banan som sträcker sig 30 meter från mitten av det yttersta spåret. Eventuella ersättningar för avlägsnande av trädbestånd avtalas separat med markägarna.

Mer information:

I första hand tilläggsuppgifter om avlägsnande av riskträd

Kaj Grönqvist, markanvändningsdisponent, områdesdisponering för Södra Finlands banområden, tfn 040573 5226, fornamn.efternamn@rrm.fi

Ytterligare information om projektets framskridande:

Harri Sakki, projektchef, Trafikledsverket, tfn 029 534 3211, fornamn.efternamn@vayla.fi

Relaterade nyheter:

Share This