Avgiftsfri utbildning närståendevårdare för i Lojo

Rakastunut vanha pariskunta halaa Paavolan tammella

I Lojo finns 11 000 personer som hjälper sina närstående. Är du en av dem?

Kom och delta i en orienteringskurs för närståendevårdare.
Kursen är främst avsedd för dem som tar hand om sina närstående som är över 65 år. Kursen ordnas på OmaisOhjaamo på adressen Karnaisgatan 43, 08100 Lojo.
Kursdagarna är: 5.3.2020, 6.3.2020, 9.3.2020 och 10.3.2020 kl. 10.00 – 14.00.

98 % av dem som tidigare har genomgått kursen upplever att de fick nödvändig information till stöd i sin roll som närståendevårdare. År 2019 deltog 51 personer i utbildningen i Hiisi-området och de alla rekommenderar  utbildningen för dem som tar hand om sina närstående.

Anmälan senast torsdag 20.2.2020 till OmaisOiva-handledaren Pirjo Mäkinen, pirjo.makinen@hiidenseudunomaishoitajat.fi, tfn 040 5800 442. Hon ger också mer information vid behov.
Efter anmälan får du kursprogrammet per post.

Kursen ordnas av Hiiden Omaishoitajat ry:s OmaisOiva-verksamhet tillsammans med Lojo stad.

Relaterade nyheter:

Share This