Åtta sökande till tjänsten som Västra Nylands välfärdsområdesdirektör

Tjänsten som Västra Nylands välfärdsområdesdirektör söktes av åtta personer inom utsatt tid 31.3.

Åtta sökande till tjänsten som Västra Nylands välfärdsområdesdirektör

Tjänsten som Västra Nylands välfärdsområdesdirektör söktes av åtta personer inom utsatt tid 31.3. De sökande är i alfabetisk ordning:

• Hanhisalo, Markus, diplomingenjör, Esbo
• Lindberg, Jukka Otto Tapio, politices magister, Tavastehus
• Paavolainen, Petri, diplomingenjör, Esbo
• Pekkanen, Lea Maarit, magister i hälsovetenskaper, Kyrkslätt
• Svahn, Sanna, medicine doktor, Esbo
• Tiensuu, Teemu, magister i samhällsvetenskaper, Kervo
• Tollet, Jan-Johannes, diplomingenjör, Esbo
• Tuomolin, Petra, ekonomie magister, Åbo

Den första intervjuomgången genomförs 7.4 och 8.4. Personbedömningarna ordnas vecka 16. Välfärdsområdesfullmäktiges fullmäktigegrupper intervjuar de främsta sökandena 4.5. Välfärdsområdesstyrelsen lämnar 10.5. fullmäktige ett förslag till val av välfärdsområdesdirektör. Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om val av välfärdsområdesdirektör vid sitt möte 17.5.2022.

Tjänsten tillsätts för fem år, från 1.6.2022 eller enligt överenskommelse. Dessutom är en fortsättningsperiod på fem år möjlig.

Välfärdsområdesdirektören är välfärdsområdets högsta tjänsteinnehavare och svarar för den allmänna ledningen av den nya organisationens verksamhet, förvaltning och ekonomi i en tvåspråkig verksamhetsmiljö. Hen svarar för uppnåendet av de strategiska målen och målen för verksamheten och ekonomin som välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen uppställt för serviceverksamheten. I välfärdsområdets beredningsskede leder välfärdsområdesdirektören den tillfälliga styrgruppen för förändringsorganisationen och den operativa ledningsgruppen.

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovård, räddningsväsendets tjänster samt elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster från 1.1.2023 för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Relaterade nyheter:

Share This