Årsskiftet medför ändringar i Lojo stads ekonomitjänster

Lojo stads försäljningsfakturering, försäljningsreskontra och indrivning ändras vid årsskiftet 2023–2024. Lojo stad byter den indrivningsbyrå som staden anlitat från Lowell till Revire (före detta Kommuninkasso). Skötseln av försäljningsreskontran överförs också från Lowell tillbaka till Lojo stad. Staden byter dessutom programmet för försäljningsfakturering.

Hur syns ändringarna för stadens invånare?

Ur kundens synvinkel syns ändringarna på följande sätt:

  • försäljningsfakturornas layout ändras
  • vissa e-fakturaavtal ska ingås på nytt
  • indrivningsärenden sköts av Revire
  • i fortsättningen kontaktar man direkt Lojo stad i ärenden som gäller betalningen av fakturor

Alla fakturor som gäller året 2023 skickas ännu på det nuvarande sättet. Ändringarna kommer att synas för kunderna stegvis under januari–februari 2024.

Vi informerar mer om ändringarna senare.

Mer information: laskutus@lohja.fi

Relaterade nyheter:

Share This