Användningen av AstraZenecas coronavirusvaccin pausas även i Lojo och ny vaccinationstid meddelas till dem som bokat tid för vaccination

THL meddelade förra veckan om att användningen av AstraZenecas vaccin mot corona avbryts i Finland i minst en vecka. Även i Lojo senareläggs de personers tider som bokat tid för vaccination med Astra Zenecas vaccin för här veckan och en ny vaccinationstid meddelas till dem som bokat tid för vaccination. Lojo stad ber att man inte ringer till tidsbokningstelefonen med anledning av detta utan följer stadens meddelanden. Det är inte heller möjligt att byta till ett annat vaccin i detta skede.

THL ska evaluera läget under den här veckan och vaccinationerna med AstraZenecas vaccin fortsätter tidigast på måndag 29.3. THL informerar om evalueringsarbetets resultat genast då det finns mera information att tillgå.

I Lojo ges AstraZenecas vaccin till:
• Personer i åldern 18 – 69 år (födda åren 1952-2003) som hör till den första medicinska riskgruppen (AstraZenecas vaccin)
• Personer i åldern 60–69 år (födda åren 1952–61) som hör till den andra medicinska riskgruppen (AstraZenecas vaccin)

THL:s meddelande: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/institutet-for-halsa-och-valfard-har-beslutit-att-tillfalligt-avbryta-anvandningen-av-astrazenecas-coronavirusvaccin-

Vi följer upp situationen och agerar i enlighet med THL: anvisningar. THL uppmanar de personer som har blivit vaccinerade med Astra Zenecas coronavaccin att vara uppmärksamma på avvikande kraftiga symtom som kan börja först över tre dygn efter vaccinationen. Man bör omedelbart söka sig till vård, om man får hård huvudvärk som hela tiden förvärras eller får blåmärken på huden eller slemhinnorna i högre grad.

Relaterade nyheter:

Share This