Användning av munskydd förutsätts i stadens lokaler för inomhusmotion

Staden vädjar starkt även till privata företag och allmännyttiga aktörer som driver lokaler och verksamhet att de ska följa samma verksamhetssätt som staden för att förebygga att viruset sprids.

Från och med 2.11. 2020  förutsätter staden att alla över 15 år använder munskydd i de lokaler för inomhusmotion som staden driver.  Förutom under idrottsprestationen ska munskyddet användas under hela vistelsen. Användning av munskydd förutsätts inte av personer som inte kan använda munskydd på grund av sitt hälsotillstånd. Personens egen anmälan om saken anses vara tillräcklig. Skyldigheten gäller all inomhusmotion, till exempel förenings- och hobbybruk av skolornas idrottslokaler.  Ishallar utgör också lokaler för inomhusmotion.

Användning av munskydd rekommenderas fortfarande i alla fritidsutrymmen. På basis av den epidemiologiska bedömningen anses det ändå vara befogat att förutsätta användning av munskydd i lokaler för inomhusmotion i stället för att rekommendera det.

Staden vädjar starkt även till privata företag och allmännyttiga aktörer som driver lokaler och verksamhet att de ska följa samma verksamhetssätt som staden för att förebygga att viruset sprids  Det rekommenderas att en skyldighet att använda munskydd införs i privata lokaler för inomhusmotion enligt principerna ovan.  Lohjan Liikuntakeskus och stadens pandemiledningsgrupp erbjuder handledning och rådgivning för att genomföra riktlinjerna.

Lojo stad nyheter_Coronavirus

Relaterade nyheter:

Share This