Ansökan till sommarklubbar är öppen!

Lojo stads ungdomsarbete ordnar sommarklubbar under vårterminen för elever i årskurs 1–2 i Lojos grundskolor.

Sommarklubbar för skolelever i årskurs 1–2 är här igen

Lojo stads ungdomsarbete ordnar sommarklubbar under vårterminen för elever i årskurs 1–2 i Lojos grundskolor. Verksamheten omfattar ledda aktiviteter, lekar, spel och annan samvaro med ledare med beaktande av barnens önskan.

Sommarklubbarna ordnas på utvalda skolor från skolavslutningen fram till midsommar, det vill säga under veckorna 23, 24 och 25 vardagar kl. 8–16. Till sommarklubben ansöks för 1–3 veckor. Sommarklubbar ordnas 2023 på skolorna Ojaniitun koulu, Muijalan koulu, Nummen yhtenäiskoulu, Ojamonharjun yhtenäiskoulu och Järnefeltin yhtenäiskoulu.

Ansökan till sommarklubbarna är öppen mellan den 17 och 23 mars 2023nuorilohja.fi/kesakerhot. På webbplatsen finns närmare information om hur man ansöker och andra praktiska frågor. I början av april meddelar vi den vårdnadshavare som anges i ansökan till vilken sommarklubb barnet har fått plats. Deltagaravgiften för klubben är 60,00 euro/vecka/barn.

Sommaraktiviteter för barn och unga
Lojo stads ungdomsarbete ordnar utöver sommarklubbar även andra aktiviteter för barn och unga. Det finns olika läger och andra aktiviteter! Vi meddelar om våra andra aktiviteter inom kort på sociala medier och vår webbplats.

Unga som assisterande handledare
Unga i åldern 14–17 år kan praktisera som assisterande handledare. Entusiastiska unga behövs såväl på sommarklubbarna som på våra läger. Du får stipendium för arbetet som assisterande handledare. Ansökan till assisterande handledare är öppen mellan den 10 mars och 13 april på nuorilohja.fi/kesakerhot.

Mer information:

Anni Juntunen, tfn 050 325 5169, anni.juntunen@lohja.fi

Lojo stad Ungdomscentralen,
Kullervogatan 7, 08100 Lojo
nuorilohja@lohja.fi
www.nuorilohja.fi

Relaterade nyheter:

Share This