Ansökan till Lojo stads äldrerådet och handikapprådet 2019-2021

Skriftliga ansökningar till råden lämnas in senast 22.5.2018

Ansökan till äldrerådet för perioden 2019-2021
För att garantera den äldre befolkningens möjligheter att delta och påverka tillsätter Lojo stadsstyrelse ett äldreråd. Till äldrerådet väljs åtta (8) företrädare för organisationer utifrån förslag från pensionärsföreningar i Lojo samt två (2) företrädare för organisationer utifrån förslag från veteranorganisationerna.

Ansökan till handikapprådet för perioden 2019-2021
Stadsstyrelsen tillsätter ett handikappråd för att garantera möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta och påverka. Till handikapprådet väjs åtta (8) företrädare för organisationer utifrån förslag från handikapp-, sjukdoms- och anhörigorganisationer i Lojo.

Skriftliga ansökningar till råden lämnas in senast 22.5.2018 kl. 16 till adressen: Lojo stadsstyrelse, PB 71, 08100 Lojo eller till kirjaamo@lohja.fi.
Tidigare inlämnade ansökningar (2017-2021) beaktas. Mer information förvaltningssakkunnig Katja Erätuli-Keskinen tfn 044 369 1216.

Lojo 8.5.2019
Stadsstyrelsen

Relaterade nyheter:

Share This