Anmälan till skolan och förskolan 11.-24.1.2021

Anvisningar för hur du lämnar in anmälan får du i ett wilma meddelande. Kom ihåg att också ansöka om skoltransport- och eftisplats om det behövs.

Blivande förskole eleverna får anmälningsanvisningarna hem per brev.
Vårdnadshavarna till förskoleelever i förskoleundervisning i Lojo stad får anmälningsanvisningarna till Wilma under måndag 11.1.2021. Kom ihåg att också ansöka om skoltransport- och eftisplats om det behövs.
Om barnet inte deltar i förskoleundervisning som ordnas av staden skickas anvisningarna hem per brev. Vårdnadshavarna till elever som övergår till årskurserna 7-9 får också anvisningarna om hur man bekräftar en plats i årskurserna 7-9 till Wilma under måndag 11.1.

Läs mera

Lapset laskee tehtäviä

Relaterade nyheter:

Share This