Anmälan om kompostering till myndigheten

Finlands målsättning gällande återvinningen av bioavfall är rentav 65 % innan år 2027, när det år 2020 var 42 %.

Enligt den förnyade avfallslagen bör man anmäla till avfallshanteringsmyndigheten ifall bioavfall behandlas, dvs. komposteras, på fastigheteten. Även om man komposterar endast under en viss tid på året, t.ex. på fritidsbostaden, bör man anmäla om det till kommunens avfallshanteringsmyndighet.

Nylands avfallshanteringsmyndighet har på sin hemsida (ujlk.fi) en blankett, med vilken man anmäler komposteringen. Blanketten kan fyllas i elektroniskt eller skrivas ut på papper och skickas per post. Man kan också ringa och be om att få en blankett hemskickad. På blanketten fylls i, förutom fastighetens uppgifter, vem som ansvarar för komposteringen, de värmeisolerade kompostorernas volym och antal, samt under vilka månader som invånarna komposterar.

Det är meningen att anmälningsskyldigheten träder i kraft 1.9.2022 på området för Nylands avfallshanteringsmyndighet men man får gärna anmäla uppgifterna redan nu. Anmälan om kompostering bör förnyas vart femte år, så att uppgifterna hålls uppdaterade. Man måste också meddela om komposteringen upphör. Kompostering av trädgårdsavfall, till exempel kvistar och krattningsavfall, behöver inte anmälas.

Avfallshanteringsmyndigheten sparar uppgifterna i ett lagstadgat komposteringsregister. Registrets uppgifter används för att räkna ut återvinningsgraden för bioavfall i Finland. Finlands målsättning gällande återvinningen av bioavfall är rentav 65 % innan år 2027, när det år 2020 var 42 %.

Kompostering av bioavfall från hemmet, antingen själv eller tillsammans med grannen, är ett bra sätt att minska mängden blandavfall. Genom kompostering får man näringen tillgodo på den egna gården. Bioavfall får komposteras i en värmeisolerad, sluten kompostor, som är skyddad för skadedjur.

Mer information om anmälan fås per e-post ujlk@ujlk.fi eller per telefon 020 690 145.

Nylands avfallsnämnd är en samnämnd för tolv kommuner (Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis). Den ansvarar för myndighetsuppgifter som berör avfallshantering i medlemskommunerna.

Relaterade nyheter:

Share This