Ändringar i hälsosäkerhetsanvisningar inom småbarnspedagogiken, i skolor och läroanstalter – den allmänna rekommendationen om munskydd upphör efter höstlovet

Den 12 oktober 2021 gav undervisnings- och kulturministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd (THL) ut nya hälsosäkerhetsrekommendationer gällande småbarnspedagogik, skolor, läroanstalter och högskolor. Risken för att smittas av coronavirus i dessa lokaler och deras verksamhet har funnits liten i THL:s uppföljning och därför finns det längre inget behov av att ge en allmän rekommendation om användning av munskydd.

Den allmänna rekommendationen om användning av munskydd tas bort i småbarnspedagogikens, skolornas och läroanstalternas lokaler i Lojo efter höstlovsveckan, dvs. fr.o.m. 25.10.2021. Samtidigt tar man även bort skyldigheten att använda munskydd som gäller för personalen inom småbarnspedagogiken, i skolorna och läroanstalterna.

Användning av munskydd rekommenderas fortfarande för alla ovaccinerade och vid vissa speciella situationer

Trots att den allmänna rekommendationen om munskydd tas bort rekommenderas användning av munskydd i samma situationer som i rekommendationerna om munskydd som gavs för hela Nylands område.

Det är viktigt att använda munskydd inomhus i offentliga utrymmen om man inte har fullt vaccinationsskydd eller inte har haft coronavirusinfektion för mindre än sex månader sedan. Därutöver rekommenderas alla att använda munskydd inomhus i situationer där många personer vistas nära varandra, till exempel vid stora sammankomster.

Gratis munskydd finns fortfarande tillgängliga i skolorna och läroanstalterna samt inom småbarnspedagogiken.

Man ska fortfarande följa hygienanvisningar såsom regelbunden tvätt av händerna.

Relaterade nyheter:

Share This